04.11.2005

ORLEN zakończył proces zakupu akcji Unipetrolu

ORLEN zakończył proces zakupu akcji UNIPETROLU. Dziś PKN ORLEN wpłacił dodatkowe 1.645 mld CZK czyli 14.55% ceny ustalonej w umowie nabycia strategicznego pakietu akcji holdingu Unipetrol. Tym samym koncern ostatecznie zamknął transakcję zakupu 62,99% akcji czeskiego holdingu. Ostateczna cena i wysokość dopłaty zostały ustalone w wyniku uzgodnień z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej.

Dodatkowa płatność wynikała z ustaleń umowy nabycia akcji Unipetrol a.s. wskazujących możliwość korekty ceny o 15% w górę, w przypadku znacznego wzrostu wartości aktywów czeskiego holdingu. Wyliczenia, dokonane podczas nadzwyczajnego audytu przeprowadzonego przez niezależnego audytora wykazały zasadność podwyższenia ceny w oparciu o różnicę wartości aktywów z końca 2003 roku, w stosunku do maja 2005 roku, kiedy to PKN ORLEN przejął Unipetrol. Strony transakcji zaakceptowały dopłatę wysokości 1.645 mld CZK. PKN ORLEN płacąc dziś dodatkową sumę ostatecznie zamknął proces nabycia 62,99% akcji Unipetrol a.s.

Zasadnicza część procesu prywatyzacji Unipetrolu miała miejsce w ostatnich dwóch latach - w czerwcu ubiegłego roku Fundusz Majątku Narodowego Republiki Czeskiej i PKN ORLEN podpisały umowę nabycia pakietu walorów holdingu, a w maju 2005 r. polski koncern przejął prawie 63% akcji. Za ten pakiet, na podstawie wstępnej wyceny PKN ORLEN wpłacił należność 11.303,886,660 CZK. W sumie, wraz z dodatkową zapłatą, ostateczna cena nabycia 62,99% akcji wyniosła 12,949,203,475 CZK.

W październiku koncern formalnie zakończył procesy przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Unipetrol a.s., Paramo a.s. oraz Spolana a.s. w odpowiedzi na obowiązkowe wezwania ogłoszone przez PKN ORLEN. Według przekazanego wtedy raportu Patria Finance a.s., brokera obsługującego proces wezwań, akcjonariusze mniejszościowi złożyli następujące zapisy na sprzedaż:

  • 49 660 akcji Paramo a.s., co stanowi 3,7 % kapitału zakładowego Spółki,
  • 277 671 akcji Spolana a.s., co stanowi 3,6 % kapitału zakładowego tej Spółki,
  • 2 461 akcji Unipetrol a.s., co stanowi 0,0014 % kapitału zakładowego tej Spółki.

Łączna wartość akcji objętych zapisami po cenie ustalonej w wezwaniu wynosiła 91,97 mln CZK, czyli ok. 12 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 14 października bieżącego roku.