28.02.2005

ISO 9001:2000 dla ORLEN Asfalt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o., należąca do Grupy ORLEN, otrzymała certyfikat Normy ISO 9001:2000. Norma ta określa System Zarządzania Jakością jako „system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości”. Certyfikat przyznał polski Oddział BSI Management Systems Sp. z o.o.

Wdrożenie w ORLEN Asfalt zintegrowanego Systemu Zarządzania według wymagań norm: PN - EN ISO 9001, PN – EN ISO 14001, PN - N- 18001/OHSAS 18001 i obowiązujących przepisów prawnych pozwala Zarządowi Spółki kreować politykę w odniesieniu do wszystkich elementów zarządzania we wnętrzu oraz otoczenia, w którym produkowane są wyroby Spółki. Takie podejście Zarządu można określić jako systemowe podejście do zarządzania.

Certyfikowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez audytorów Polskiego Oddziału BSI, według trzech prostych zasad:

  • Opowiedz co robisz
  • Pokaż jak robisz
  • Zrób jak powiedziałeś

gwarantuje klientom, że spółka ORLEN Asfalt przyjęła orientację na Klientów i zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionych norm, będzie ją doskonalić.

- Stwierdziliśmy także, że ORLEN Asfalt wywiązuje się z przywództwa, które polega nie tylko na planowaniu strategii działania, ale również na pomaganiu Klientom w lepszym zrozumieniu wyrobów i ich zastosowań. Dobrymi elementami tych działań jest praktykowane doradztwo techniczne i są konferencje prezentujące wyroby i wyniki badań laboratoryjnych – stwierdził Krzysztof Sadowski, z oddziału Polska BSI Management Systems.