14.02.2005

ORLEN przystąpił do Inicjatywy „Partnerstwo Przeciw Korupcji”

Inicjatywa Partnerstwo Przeciw Korupcji (PACI) została zainicjowana przez czołowych Prezesów i Dyrektorów Generalnych uczestniczących w zespołach: energetycznym, inżynieryjno-budowlanym oraz wydobywczo-metalurgicznym Światowego Forum Ekonomicznego we współpracy z Transparency International i Instytutem Zarządzania w Bazylei. Swą działalność rozpoczęła na corocznym spotkaniu w Davos w styczniu 2004 roku. Założeniem Inicjatywy jest praktyczne wdrażanie w życie instrumentów do walKi z korupcją.

PKN ORLEN, co jest zapisane w naszej misji, jest firmą transparentną. Nie wahałem się więc, aby w imieniu Zarządu, przyłączyć naszą firmę do Inicajtywy Partnerstwo Przeciw Korupcji – mówi Igor Chalupec, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

Główne założenia przyjęte przez PACI pochodzą z zapisów Założeń Biznesowych do Walki z Malwersacjami Finansowymi organizacji Transparency International i opierają się na dwóch podstawowych działaniach: prowadzeniu polityki zero tolerancji dla malwersacji finansowych oraz korupcji oraz czynnym wdrażaniu tego programu.

Inicjatywa Partnerstwo Przeciw Korupcji stawia sobie za cel stworzenie neutralnej platformy umożliwiającej sygnatariuszom połączenie sił w walce z korupcją. Kolejne firmy - członkowie PACI - wymieniać się mogą wiedzą na temat możliwych metod walki z tym procederem. PACI będzie nagłaśniać fakt, że największe światowe firmy czynnie angażują się w walkę z malwersacjami finansowymi.

PACI łączy ekspertów zajmujących się walką z korupcją, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe oraz przedstawicieli rządów w celu rozszerzenia i rozwinięcia sposobów walki z korupcją oraz malwersacjami finansowymi.

Wszystkie nasze działania realizujemy z zachowaniem, przyjętych w styczniu b.r., zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Uważam, że przystapienie do Inicjatywy jednoczącej inne tak działające firmy na forum międzynarodowym pozwoli na wymianę doświadczeń i umożliwi korzystanie z wiedzy, którą możemy wykorzystać do walki z nieprawidłowościami – dodaje Prezes Chalupec.