02.03.2005

PKN ORLEN chce być regionalnym liderem sprzedaży detalicznej w Polsce

PKN ORLEN ogłosił Plan Rozwoju Sprzedaży Detalicznej w Polsce na lata 2005 – 2009. Strategia zakłada uzyskanie przez Koncern pozycji regionalnego lidera sprzedaży i osiągnięcie efektywności pozwalającej na długofalowy wzrost wartości firmy. Służyć temu będzie zwiększenie efektywności sieci sprzedaży oraz wzrost nakładów inwestycyjnych.

Strategia zakłada przede wszystkim odwrócenie obecnego negatywnego trendu udziału w rynku paliw i osiągnięcie minimum 30 proc. udziału do 2009 r. Ponadto Koncern chce zwiększyć udział produktów pozapaliwowych w łącznej marży (o 10 punktów procentowych czyli do ok. 30 proc.).

PKN ORLEN posiada obecnie w Polsce 1906 stacji, co stanowi 25 proc. wszystkich stacji i czyni go największą krajową siecią. Udział Koncernu w rynku sprzedaży paliw w 2004 roku wyniósł 28,6 proc. Od 2002 roku udział w rynku PKN ORLEN wykazuje trend spadkowy - 7% w ciągu trzech ostatnich lat. Prognozy dotyczące rynku detalicznego w Polsce zakładają średnioroczny wzrost sprzedaży w najbliższych latach na poziomie 4,3 proc.

PKN ORLEN chce większą uwagę skupić na Klientach biznesowych, zarówno dużych koncernach jak i małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki temu w 2009 roku 20 proc. paliw powinno być sprzedawane za pośrednictwem programu FLOTA. Ogółem w 2009 roku PKN ORLEN chce sprzedawać ok. 4,9 mld litrów paliwa rocznie, zaś średnia sprzedaż na stację własną winna przekraczać 2,5 mln litrów rocznie.

PKN ORLEN zamierza też przeprowadzić segmentację sieci i funkcjonować w dwóch standardach – Premium oraz Ekonomicznym.

Oferta Premium, działająca pod marką ORLEN - skierowana będzie do klientów zorientowanych na wysoką jakość i standardy obsługi. Na stacjach o tym standardzie klienci będą mogli zatankować paliwa Premium oraz skorzystać z szerokiej oferty produktów i usług pozapaliwowych dostępnych w sklepach przy stacjach.

W standardzie Premium z logo ORLEN będą działać istniejące stacje własne i franszyzowe, umieszczone w najatrakcyjniejszych lokalizacjach (największe miasta i trasy tranzytowe). Wszystkie stacje będą miały standardowe formaty sklepów oraz najwyższy standard obsługi.

Z kolei standard Ekonomiczny skierowany będzie do klientów zwracających uwagę na cenę. W ich ofercie znajdą oni paliwa w konkurencyjnych cenach oraz produkty pozapaliwowe dostępne na większości stacji. Sieć stacji ekonomicznych zbudowana będzie w oparciu o stacje własne, franszyzowe i patronackie, które położone są w mniej atrakcyjnych lokalizacjach.

We wszystkich obiektach należących do sieci PKN ORLEN będzie oferował najwyższą jakość paliw, gwarantowaną przez PKN ORLEN jako markowego producenta.

W 2009 roku struktura sieci składać się będzie z ok. 1000 stacji z logo ORLEN (wraz z ofertą Premium), natomiast 900 stacji będzie funkcjonowało w ramach oferty ekonomicznej.

PKN ORLEN zamierza corocznie budować i modernizować po ok. 50 stacji paliw własnych w standardzie Premium oraz ok. 130 stacji w standardzie Ekonomicznym. Ponadto standard Premium przyrastać będzie rocznie o ok. 40, a standard Ekonomiczny o ok. 70 stacji pozyskiwanych poprzez akwizycje do sieci franczyzowych. Docelowo PKN ORLEN planuje również zwiększenie do ponad 720 liczby punktów tankowania LPG do 2009 roku.

Kolejne kroki Koncernu to zwiększenie i optymalizacja nakładów inwestycyjnych, centralizacja zarządzania cenami detalicznymi oraz wdrożenie centralnego zarządzania kategoriami produktów.

Ponadto Koncern zamierza zintegrować swoją strukturę sprzedaży tak, aby efektywnie zarządzała wszystkimi kanałami sprzedaży. 

Dalszych informacji udziela Biuro Prasowe PKN ORLEN S.A.