14.03.2005

Zawiadomienie o planowanej koncentracji z UNIPETROL

PKN ORLEN S.A. złożył do Komisji Europejskiej zawiadomienie o planowanej koncentracji z UNIPETROL, a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN) informuje, iż w dniu 11 marca 2005 złożył w Komisji Europejskiej ds. Koncentracji (European Commission Directorate General for Competition) wniosek notyfikacyjny w związku z zakupem przez PKN ORLEN 62,99% akcji holdingu Unipetrol a.s. Złożenie tego wniosku związane jest z koniecznością spełnienia ostatniego z warunków zawieszających, zastrzeżonych w warunkowej umowie nabycia akcji spółki Unipetrol a.s. zawartej w dniu 4 czerwca 2004 r. pomiędzy Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej a PKN ORLEN S.A., dotyczącego uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego.

O decyzji Komisji Europejskiej PKN ORLEN S.A. poinformuje w osobnym komunikacie.

Zakup akcji Unipetrolu to największa polska inwestycja zagraniczna, wzmacniająca pozycję PKN ORLEN w sektorze przerobu ropy naftowej i produktów petrochemicznych jako regionalnego lidera.

Transakcja podnosi konkurencyjność połączonych spółek w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączne moce przerobowe rafinerii ORLENU i Unipetrolu pozwolą budować silną pozycję obu Spółek w sektorze przerobu ropy. Połączenie obu firm wzmocni również ich pozycję w obszarze sprzedaży detalicznej oraz pozwoli wykorzystać efekty synergii.

Wniosek jest naszym zdaniem dobrze przygotowany i mamy nadzieję, że znajdzie uznanie w oczach Komisji - mówi Cezary Smorszczewski, Wiceprezes PKN ORLEN S.A., odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe, w tym integrację z Unipetrolem. O tym, że rynek liczy na sukces przejęcia Unipetrolu świadczą notowania tej spółki na praskiej Giełdzie. Przestrzegając prawa czeskiego, po decyzji Komisji i zamknięciu transakcji, przeprowadzimy proces wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oferując cenę wynikającą z mechanizmu tego procesu. Dla nas obecne ceny akcji Unipetrolu są argumentem, który skłania nas do przemyślenia pozostawienia spółki na praskim parkiecie.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA