09.08.2005

Nowy podział kompetencji Członków Zarządu

W związku z powołaniem z dniem 1 siepnia br. na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. p. Dariusza Witkowskiego, Zarząd PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia br. dokonał nowego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu.

Decyzją Zarządu, p. Dariuszowi Witkowskiemu powierzony został nadzór nad obszarami organizacji, administracji oraz nadzoru właścicielskiego nad spółkami Grupy Kapitałowej. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie szerokiej wiedzy i doświadczenia zawodowego p. Dariusza Witkowskiego w dziedzinie rynku kapitałowego i restrukturyzacji. Najważniejszymi zadaniami postawionymi przed nowym Członkiem Zarządu będzie kontynuowanie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PKN ORLEN oraz wprowadzenie zarządzania segmentowego w Koncernie.

Nowy podział zadań w Zarządzie umożliwia również Wiceprezesowi p. Cezaremu Smorszczewskiemu skoncentrowanie się w pełni na istotnym obszarze inwestycji kapitałowych, w tym integracji aktywów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem holdingu Unipetrol.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN S.A.