24.08.2005

PKN ORLEN złożył wniosek o prawo do wykonywania głosu z akcji UNIPETROL

Praga/Warszawa, 24 sierpnia – PKN ORLEN złożył do czeskiej Komisji Papierów Wartościowych wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie prawa głosu z posiadanych akcji UNIPETROL. W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (NWZA) UNIPETROL, PKN ORLEN chce mieć możliwość zabezpieczenia swoich praw jako większościowego udziałowca spółki. Zgodnie z czeskim prawem Komisja Papierów Wartościowych może podjąć taką decyzję.

- Pomimo, że nasze prawa do wykonywania głosu zostały zawieszone w efekcie odrzucenia naszej pierwszej propozycji obowiązkowego wykupu akcji (MTO), traktujemy te kwestie rozdzielnie. Podczas gdy z jednej strony współpracujemy blisko z Komisją by przestawić odpowiednie warunki wykupu akcji dla udziałowców mniejszościowych, musimy jednocześnie stawić czoła zagrożeniom będących efektem nieprzyjaznych poczynań i mających na celu przeprowadzenie nieuczciwych zmian w UNIPETROLU. Wierzymy w to, że Komisja z taką samą uwagą z jaką bada nasz wniosek w sprawie MTO, rozważy nasze argumenty za przywróceniem PKN ORLEN prawa wykonywania głosu w celu zabezpieczenia naszych praw jako większościowego akcjonariusza UNIPETROL - powiedział Cezary Smorszczewski, wiceprezes PKN ORLEN do spraw inwestycji kapitałowych.

PKN ORLEN uważa, że jeżeli niektóre z propozycji przedłożonych przez ATLANTIK financni trhy a.s., akcjonariusza domagającego się zwołania NWZA UNIPETROLU, uzyskałyby akceptację podczas NWZA, przyniosłyby to szkodę spółcę UNIPETROL, jej akcjonariuszom, pracownikom oraz kredytodawcom. Zmiany w statucie UNIPETROL zaproponowane przez ATLANTIK mogłyby doprowadzić do utraty możliwości zarządzania spółką w zgodzie z obecnie obowiązującymi standardami corporate governance oraz efektywnej integracji UNIPETROL z międzynarodową grupą kapitałową.

PKN ORLEN jest poważnym, długoterminowym inwestorem w Czechach, i obecnie inwestuje poważne środki finansowe i zasoby kadrowe w celu umocnienia spółek grupy UNIPERTOL i poprawy konkurencyjności spółek należących do Grup UNIPETROL i PKN ORLEN. Celem PKN ORLEN jest posiadanie silnej pozycji w Europie Centralnej, w tym szczególnie w Czechach. PKN ORLEN jest przekonany, że brak możliwości wykonywania głosu przez akcjonariusza większościowego UNIPETROL w krótkiej perspektywie uniemożliwi osiągnięcie powyższych celów i postawi UNIPETROL w trudnej pozycji względem podmiotów trzecich. Dodatkowo, PKN ORLEN jest przekonany, iż utrata prawa wykonywania głosu przez PKN ORLEN może negatywnie wpłynąc na przygotowanie i wdrożenie programu budowy wartości dla akcjonariuszy (equity story). Może również spowodować niepewność nie tylko w ramach grupy UNIPETROL ale również wśród akcjonariuszy mniejszościowych, pracowników oraz ogólnie na całym rynku kapitałowym.