19.01.2005

PKN ORLEN SA liderem na Liście 500 INE PAN

PKN ORLEN SA zajął pierwsze miejsce na Liście 500 Największych Przedsiębiorstw Przetwórczych Wszystkich Sektorów opracowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Lista opublikowana została w ostatnim numerze specjalnym Tygodnika Nowe Życie Gospodarcze.

Lista 500 opracowywana przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN prezentuje faktyczną pozycję jaką zajmują przedsiębiorstwa w gospodarce. Zawiera zestaw komentarzy analitycznych, przygotowywanych przez pracowników instytutu i innych ekspertów prowadzących studia nad największymi polskimi przedsiębiorstwami przez wiele lat. Zdaniem twórców Listy 500 bardzo ważne dla wiarygodności rankingu jest czerpanie inspiracji z bezpośredniego kontaktu z naukowcami różnych ośrodków badawczych w kraju i zagranicą, takich jak Instytut Delta w Paryżu, Londyn Business Schyl, Londyn School of Economics, Uniwersytet Europejski Viridiana oraz Uniwersytet Kiloński. Kierownik Pracowni Monitoringu Przedsiębiorstw prof. Jan Macieja komentując ranking Listy 500 twierdzi, że firmy, które spełniły kryteria INE PAN należą do najlepszych w Europie pod względem dynamiki wzrostu, efektywności gospodarowania oraz płynności finansowej.

– Nasze najlepsze firmy charakteryzowały się działaniami zmierzającymi do podnoszenia konkurencyjności w obliczu przystąpienia do UE. Oprócz wzrostu wydajności pracy, dostosowanie to podlegało na koncentracji kapitału. Proces ten wyraża dobrze średnie tempo wzrostu przychodów tych firm, które wyniosło aż 47,8 proc., podczas gdy rok wcześniej 10,5 proc. – dodał prof. Jan Macieja.