23.06.2006

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN w Internecie po polsku i angielsku

Na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zaplanowanym na 27 czerwca 2006 r, PKN ORLEN zaprezentuje nową formułę uczestnictwa w obradach z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych. Konsekwentnie zwiększając dostępność informacji dla akcjonariuszy, szczególnie zagranicznych, Koncern przeprowadzi transmisję w dwóch wersjach językowych- polskiej i angielskiej.

W styczniu 2006 roku Koncern po raz pierwszy w swojej historii przeprowadził internetową transmisję Walnego Zgromadzenia, którą oglądało 1 515 internautów, w tym także odbiorcy z Wielkiej Brytanii, Czech, Danii, Niemiec, Francji, Luksemburga oraz USA.

Wysokie zainteresowanie internetową formą przekazu oraz świadomość przyczyn utrudniających obecność na obradach części Inwestorów, zainspirowało ORLEN do poszukiwania rozwiązań umożliwiających Akcjonariuszom aktywne uczestnictwo w walnych zgromadzeniach Spółki. Odpowiedzią na stale poszerzające się potrzeby komunikacyjne akcjonariuszy jest przekaz internetowy WZS w wersji angielskiej. Usługa ta będzie możliwa dzięki wprowadzeniu tłumaczenia symultanicznego.

Dostęp do transmisji zostanie uaktywniony w dniu WZS i będzie możliwy z poziomu polsko- jak i angielsko - języcznej wersji strony www.orlen.pl.

Spółka ma nadzieję, że grono akcjonariuszy zagranicznych skorzysta z tej możliwości uczestnictwa w ZWZ z pozytywnym skutkiem. Transmisja z WZS jest otwarta dla wszystkich chętnych i nie wymaga logowania.

Dodatkowe możliwości
Anglojęzyczna wersja transmisji internetowej to nie jedyne nowatorskie rozwiązanie komunikacyjne PKN ORLEN. Jako pierwsza spółka publiczna w Polsce, PKN ORLEN udostępni także swoim akcjonariuszom usługę proxy voting on-line, czyli możliwość elektronicznego przesyłania pełnomocnikowi instrukcji do głosowania w czasie rzeczywistym.

Z usługi proxy voting on-line będą mogli korzystać Akcjonariusze, którzy dokonali odpowiedniej rejestracji w wymaganym terminie, a także udzielili pełnomocnictwa przedstawicielom wskazanej kancelarii prawnej.

Wymagania sprzętowe i programowe dla Odbiorców przekazu:

  • Windows Media Player wersja 9 lub nowsza.
  • Łącze do sieci Internet o minimalnej realnej przepustowości 256 kbps
  • Internet Explorer 6.0 lub wyższy.

W celu umożliwienia Odbiorcom wykonania testów swojego wyposażenia technicznego zalecamy dokonanie odbioru transmisji testowej.Adres transmisji testowej oraz wszelkie potrzebne informacje pod adresem:
http://www.infogielda.pl/infotest/