30.11.2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN SA

Decyzją dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN SA w skład Rady Nadzorczej Koncernu powołani zostali: Robert Czapla, Konstanty Brochwicz - Donimirski oraz Krzysztof Rajczewski. Nowych członków RN rekomendował Skarb Państwa. Przewodniczącym Rady został Zbigniew Macioszek.

Podczas obrad Prezes Zarządu, Igor Chalupec zrelacjonował Akcjonariuszom przebieg i stan zaawansowania procesu nabycia spółki AB Mazeikiu Nafta, poświęcając szczególną uwagę działaniom przygotowawczym do zamknięcia transakcji oraz integracji litewskiej rafinerii z PKN ORLEN. Prezes Chalupec zaznaczył, iż obecnie trwają intensywne prace w zakresie weryfikacji wyceny aktywów. Ponadto prowadzone są przygotowania do przeprowadzenia obowiązkowego wezwania do sprzedaży pozostałych akcji Możejek będących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wilnie, które PKN ORLEN jest zobligowany ogłosić z chwilą przekroczenia stanu posiadania 40% akcji MN czyli zamknięcia transakcji z Yukos International UK B.V.

Zarząd Koncernu przedstawił również zebranym informację na temat stanu realizacji planu restrukturyzacji po III kwartałach 2006 roku. Główne zmiany wdrażane w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku objęły obszary: rachunkowości, prewencji, ekspedycji kolejowej, badań środowiskowych, wsparcia logistycznego, zakupów. W efekcie restrukturyzacji powstały m.in. nowe podmioty Grupy Kapitałowej w postaci spółek ORLEN Księgowość i ORLEN Prewencja. Z kolei funkcje realizowane przez Zakład Ekspedycji Kolejowej wraz z pracownikami przeniesiono do istniejącej już spółki ORLEN KolTrans.

Najważniejszy punkt obrad stanowiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Głosowanie Akcjonariuszy ustaliło 9 - osobowy skład RN. NWZ przyjęło kandydatury rekomendowane przez Skarb Państwa w osobach p. Roberta Czapli, Konstantego Brochwicz - Donimirskiego oraz Krzysztofa Rajczewskiego. Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został jej dotychczasowy członek Zbigniew Macioszek.

Robert Czapla
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Ekonomicznego. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie ma otwarty przewód doktorski w Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie zawodowe:
1994 - 1999 Komisarz Skarbowy w Izbie Skarbowej w Łomży,
1999 - 2003 Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży,
2003 - nadal Dyrektor Naczelny Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
2004 - nadal Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego Sp. z o.o. w Warszawie.

Konstanty Brochwicz - Donimirski
Absolwent Politechniki Warszawskiej - kierunek Elektronika, magister inżynier, studia MBA na New York Univercity, INSEAD. Zna biegle język angielski i francuski.
Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe:
1 maj 1990 - 1 lipiec 1992 inżynier systemów w VIXEM INC. w New Jersey
1 sierpień 1992 - 1 grudzień 1993 inżynier systemów w DONALDSON w Nowym Jorku
1 grudzień 1993 - 1 kwietnia 1995 analityk w GOLDMAN SACHS&CO w Nowym Jorku
1 marzec 1997 - 1 czerwiec 1998 menadżer w WOOD&CO w Warszawie
1 sierpień 1998 - 1 grudzień 2001 menadżer w ING BARINGS w Warszawie
1 wrzesień 2005 - nadal Zastępca Dyrektora Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof Rajczewski
Absolwent: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu - magister ekonomii oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa - magister prawa. Posiada znajomość języków: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego.

Doświadczenie zawodowe:
1990 - 1991 Specjalista w Kancelarii Senatu RP,
1991 - 1997 Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Gnieźnie,
1997 - 1999 Dyrektor Departamentu Kontroli i Zamówień Publicznych w Ministerstwie Gospodarki, Doradca Ministra Gospodarki,
1999 - 2001 Dyrektor Biura Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Warszawie,
2001 - 2002 Dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska SA w Poznaniu,
2002 - 2004 Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego,
2004 - nadal Adwokat - Kancelaria Adwokacka.

Pełnił funkcje członka i wiceprzewodniczącego rad nadzorczych w wielu spółkach prawa handlowego: Autostrada Wielkopolska, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, DROMEX w Warszawie, STOMIL w Poznaniu, Fabryka Akcesoriów Meblowych w Chełmnie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie.

Pełna treść podjętych przez NWZ uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce - relacje inwestorskie.