14.03.2006

PKN ORLEN dla Płocka

ORLEN dofinansuje prace konserwatorskie i remontowe płockich obiektów zabytkowych zmierzające do zachowania historycznego dziedzictwa regionu. Jednocześnie Koncern wesprze rozwój miasta poprzez finansowanie szkoleń organizowanych przez CIFAL.

Darowizna wysokości 500 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorsko-remontowych prowadzonych na obiektach zabytkowych zespołu dawnego płockiego Opactwa Benedyktyńskiego z reliktami zamku. Jest to najstarszy i jeden z piękniejszych zakątków Płocka jak również regionu. Zabudowania Opactwa zostały wpisane do rejestru zabytków jako „Zespół dawnego opactwa benedyktyńskiego z reliktami zamku” w 1958 r. Historia zamku nie jest do końca znana, ale przypuszcza się, że jej początki sięgają XIII w. Wiadomo natomiast, że do końca XV w. zamek był siedzibą książąt mazowieckich, a w XVI w. przebudowano go i podzielono pomiędzy władcę i kościół. Na przełomie XVII-XVIII w. powstało tu opactwo benedyktyńskie. Z zamku do naszych czasów przetrwały obydwie wieże i prawdopodobnie najstarszy w Polsce północnej mur - pamiątka po czasach Władysława Hermana. Z kolei Katedra Najświętszej Marii Panny była konsekrowana już w 1144 r., ale w wyniku wielokrotnych prac renowacyjnych stanowi obecnie mieszankę architektury romańskiej, gotyckiej i renesansu. W katedrze znajdują się słynne drzwi płockie - kopia dwuskrzydłowych drzwi romańskich z 1154 roku, składających się z 48 spiżowych płyt z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z Pisma Świętego. W kaplicy królewskiej pochowane są szczątki Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego oraz licznych pomniejszych książąt mazowieckich i płockich.

Koncern wesprze również prace zmierzające do zachowania w dobrej kondycji zabytkowych obiektów płockiej Parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Obiekty parafii należą do najstarszych zabudowań tego typu w mieście. W skład zabytkowego kompleksu, wchodzą 3 budowle wpisane do rejestru zabytków: - Kościół św. Dominika, plebania i drewniana dzwonnica. Fundusze przekazane przez PKN ORLEN S.A. zostaną przeznaczone m.in.: na pokrycie wydatków związanych z odrestaurowaniem drewnianej dzwonnicy i uruchomieniem dzwonów.

Obydwa zabytkowe kompleksy, których renowację wesprze finansowo PKN ORLEN mają ogromne znaczenie dla Płocka – stanowią nie tylko elementy dziedzictwa kulturowego miasta i jego historii, ale znalazły się również jako jedna z głównych atrakcji, na szlakach turystycznych przebiegających przez Płock.

Chroniąc historię Koncern nie zapomina o wspieraniu zrównoważonego rozwoju miasta. Firma zdecydowała się przekazać środki finansowe w wysokości 40.000 zł na organizowanie przez Centrum Szkoleniowe CIFAL szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, zarządzania zrównoważonym rozwojem miast i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami w zakresie funkcjonowania partnerstwa międzysektorowego. Jest to kontynuacja realizowanej przez PKN ORLEN polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Centrum Szkoleniowe CIFAL działa w Płocku od czerwca 2004 r w ramach United Nations Institute for Training and Research - agendy ONZ.

PKN ORLEN nie pozostaje bierny także wobec indywidualnych problemów instytucji i mieszkańców miasta. Fundacja Orlen Dar Serca, utworzona przez Koncern, tylko w ostatnich czterech miesiącach przyznała kilkanaście darowizn osobom prywatnym oraz instytucjom i organizacjom z Płocka i okolic. Sfinansowano m.in.: całoroczną rehabilitację dziewczynki cierpiącej na autyzm, z rodziny borykającej się z trudnościami materialnymi, a Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” z Płocka otrzymało wsparcie finansowe na dofinansowanie kosztów leczenia dzieci będących pod opieką placówki. Fundacja przekazała kwotę pozwalającą na finansowanie przez ponad pół roku osprzętu do pompy insulinowej dla dziecka chorego na cukrzycę typu I, pochodzącego z 5 – osobowej, ubogiej rodziny. Przekazała także środki na remont mieszkania dla byłego wychowanka Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Płocku. Z kolei Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku otrzymała od Koncernu w użytkowanie dwa samochody osobowe. W 2004 r. PKN ORLEN za pośrednictwem Fundacji przekazał dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku darowiznę w kwocie 4 mln zł na zakup sprzętu medycznego służącego ratowaniu życia w sytuacjach kryzysowych.

PKN ORLEN jest nie tylko darczyńcą ale i sponsorem wielu imprez kulturalnych, i sportowych odbywających się w Płocku. W 2005 r. sponsorował m.in. po raz siódmy Piknik Europejski, po raz drugi Festiwal Muzyki Elektronicznej i Vizualizacji Płock 2005, po raz jedenasty Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie na Wózkach ORLEN Polish Open. Koncern wspólnie w Urzędem Miasta zorganizował po raz drugi obchody Dnia Chemika oraz Dni Historii Płocka.