31.01.2006

NWZ Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Zmniejszenie składu Rady Nadzorczej do 7 osób i powołanie czterech nowych członków, jak również wybór Przewodniczącego RN to najważniejsze postanowienia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN. Ponadto akcjonariusze zaakceptowali informację Zarządu na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji oraz postępowań sprzedaży podmiotów wydzielonych ze struktury Koncernu.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zaakceptowana została przedstawiona przez Zarząd Informacja na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji (w tym utworzenie spółki administracyjnej) oraz postępowań w sprawie sprzedaży spółek wydzielonych ze struktur PKN ORLEN S.A. Jednocześnie NWZ zarekomendowało Radzie Nadzorczej kontrolę realizacji Ramowego planu restrukturyzacji na 2006 rok oraz składanie Zgromadzeniu kwartalnych informacji z oceny jego realizacji.

Decyzją akcjonariuszy, na wniosek Skarbu Państwa, ze składu Rady Nadzorczej odwołano Panią Małgorzatę Okońską-Zaremba oraz Panów - Jacka Bartkiewicza (ze względu na prawomocny i wykonalny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie stwierdzający nieważność uchwały z dn. 5.08.2004 r. powołującej Pana Bartkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki oraz niepewność, co do ostatecznej oceny prawnej statusu P. Jacka Bartkiewicza jako Przewodniczącego RN), Ireneusza Wesołowskiego, Macieja Giereja, Adama Sęka oraz Krzysztofa Obłoja.

Kolejne z podjętych przez akcjonariuszy uchwał ustaliły ilość członków RN zmniejszając dotychczasowy 9-cio osobowy zespół do 7 członków, w tym 3 -niezależnych.

Uzupełniając skład Rady Nadzorczej Zgromadzenie zaakceptowało kandydatury przedstawione przez Skarb Państwa. Do Rady Nadzorczej PKN ORLEN powołani zostali Panowie: Dariusz Dąbski, Maciej Mataczyński, Wojciech Pawlak, Zbigniew Macioszek. Funkcję Przewodniczącego RN objął Dariusz Dąbski.

Obecny skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN przedstawia się następująco:
Przewodniczący: Dariusz Dąbski
Wiceprzewodniczący: Andrzej Olechowski

Członkowie:
Raimondo Eggink
Zbigniew Macioszek
Maciej Mataczyński
Wojciech Pawlak
Adam Pawłowicz

Dariusz Dąbski - absolwent MBA w Stanach Zjednoczonych i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczony menedżer koncernów technologicznych polskich i zagranicznych (m.in. były prezes Fujitsu Siemens Computers Polska, TDC Internet, Optimus S.A.).

Maciej Mataczyński - dr nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Specjalista prawa handlowego i europejskiego. Pracował dla czołowych polskich kancelarii prawniczych. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą.

Wojciech Pawlak - absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Uniwersytetu Warszawskiego oraz New School for Social Research w Nowym Jorku. Doświadczony menedżer, ekspert badań rynkowych i społecznych. Piastował wysokie funkcje kierownicze w największych polskich firmach medialnych; doświadczony członek organów nadzorczych spółek kapitałowych.

Zbigniew Macioszek - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Baruch Collage Uniwersytetu Miejskiego w Nowym Jorku (BBA w dziedzinie finansów i inwestycji). Posiada bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach inwestycyjnych. Uczestnik licznych programów szkoleniowych m.in. Vienna Joint Institue, Chase Manhatan Bank.