17.01.2006

PKN ORLEN przeciwko korupcji

PKN ORLEN dołączył do społecznej kampanii anty-korupcyjnej "Nie daję / nie biorę łapówek" organizowanej przez Ruch Normalne Państwo we współpracy ze Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych. Plakaty akcji pojawią się na ponad 1400 stacjach ORLENU. Dostępne tam będą także bezpłatne naklejki na samochód z logo i hasłem kampanii: "Nie daję /nie biorę łapówek".

PKN ORLEN, jako największa polska firma, pragnie być wzorem do naśladowania nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale także pod względem odpowiedzialności społecznej i przejrzystych zasad działania. Dlatego Koncern czuje się szczególnie zobowiązany do wspierania ważnych inicjatyw społecznych w Polsce, takich jak walka z korupcją - problemem, który dotyka całego społeczeństwa i jest jedną z najpoważniejszych przeszkód w budowaniu lepszego państwa. Idea przewodnia kampanii "Nie daję / nie biorę łapówek" to uświadomienie obywatelom, że walkę z korupcją warto zacząć na najniższym szczeblu, a więc od swojego "podwórka". Hasło przewodnie kampanii będzie brzmiało "Daj przykład - nie bierz. Bierz przykład - nie dawaj". Jest to druga edycja akcji - poprzednia została przeprowadzona na początku 2004 roku w Warszawie pod hasłem "Choroba brudnych rąk".

Zaangażowanie w kampanię "Nie daję /nie biorę łapówek" jest kolejnym działaniem PKN ORLEN na rzecz walki z korupcją w Polsce. W styczniu 2005 Koncern przystąpił do PACI (Partnering Against Corruption Iniciative) - międzynarodowej organizacji występującej przeciw korupcji i malwersacjom finansowym. Zrzeszone w niej instytucje łączą swoje siły poprzez wspólne inicjatywy, wymianę doświadczeń i wiedzy na temat metod walki z tym procederem. Realizując te założenia w praktyce, PKN ORLEN wprowadził zmiany w obszarze zakupów i polityce prowadzenia przetargów.

Walka z korupcją i nieuczciwymi praktykami w biznesie to część szeroko zakrojonych działań Koncernu mających na celu zbudowanie optymalnej kultury korporacyjnej. 21 stycznia 2005 r. PKN ORLEN przyjął wszystkie zasady ładu korporacyjnego zalecane przez Giełdę Papierów Wartościowych. Została wdrożona klarowna polityka komunikacji firmy z otoczeniem, zasada apolityczności oraz jawności działań korporacji. Wszystkie niezbędne informacje są na bieżąco przekazywane akcjonariuszom i mediom.

Jednym z elementów budowy nowej kultury korporacyjnej będzie Kodeks Etyczny PKN ORLEN - dokument zawierający zbiór najważniejszych zasad i wartości, którymi powinni kierować się pracownicy firmy bez względu na zajmowane stanowisko. W pracach nad kodeksem brali udział pracownicy wszystkich szczebli. Obecnie w PKN ORLEN trwają powszechne wybory Rzecznika ds. Etyki.