20.12.2007

PKN ORLEN przekazał gminie stadion i akcje Wisły Płock

PKN ORLEN i Gmina Płock podpisały dzisiaj umowy darowizny, na mocy których, wyceniony przez ekspertów na ok. 16,5 mln zł netto, stadion im. Kazimierza Górskiego jak i 100% akcji spółki Wisła Płock stały się własnością Gminy.

Sygnatariusze podpisanego w czerwcu tego roku Porozumienia na rzecz miasta, wypełnili tym samym jedno z jego postanowień. Dokument mówił bowiem, że PKN ORLEN przekaże nieodpłatnie obiekty sportowe i akcje spółki Wisła w ramach wypełniania swojej misji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z wynegocjowanymi przez Zarząd PKN ORLEN z Gminą Płock i zaakceptowanymi przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN warunkami darowizny, Gmina udzieliła gwarancji wykorzystania obiektów wchodzących w skład Stadionu tylko do celów sportowo – rekreacyjnych. Na poczet zabezpieczenia wypełnienia tego warunku ustanowiona została hipoteka kaucyjna na okres 30 lat będąca gwarancją zachowania właściwego przeznaczenia tych terenów i obiektów.

Uroczyste przekazanie aktu darowizny jak i poświęcona temu wydarzeniu konferencja prasowa będą miały miejsce w dniu 8 stycznia, w siedzibie Wisły Płock.

Idea wzbogacenia miejskiej infrastruktury sportowej o Stadion przy ul. Łukasiewicza pojawiła się już w 2006 roku, a została sformalizowana w postaci zapisów w ramowym porozumieniu PKN ORLEN i władz gminnych w kwestii współpracy na rzecz Miasta, w czerwcu 2007 roku.

Przekazanie stadionu, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wymagało zgody Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN, a wcześniej Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Akcjonariusze wyrazili akceptacje podczas ostatniego zgromadzenia w czerwcu 2007 r. Od tego momentu trwały prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. W listopadzie b.r. decyzję co do warunków darowizny podjął Zarząd Koncernu, następnie zatwierdziła je Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. Kilka dni później wymaganą uchwałę akceptującą darowiznę stadionu i akcji spółki podjęła Rada Miasta Płocka. Ostatni z wymaganych dokumentów – zgoda Rady Miasta na ustanowienie hipoteki kaucyjnej, została uzyskana 12 grudnia 2007 r.