05.12.2007

Płyta „IDĄ ŚWIĘTA” dostępna na stacjach ORLEN

Na wybranych stacjach ORLEN i w salonach EMPIK pojawiła się już w sprzedaży specjalna płyta nagrana przez artystów i dziennikarzy. Jest ona częścią kampanii „Idą Święta” organizowanej przez Radiową Trójkę, PKN ORLEN i Fundację ORLEN Dar Serca. Dochód ze sprzedaży płyty jak i inne działania w ramach tej akcji wesprze Rodzinne Domy Dziecka.

Pojawienie się w sprzedaży specjalnej płyty zatytułowanej, tak jak cała kampania - „Idą Święta” jest najważniejszym akcentem całej kampanii na rzecz wychowanków RDD. Na krążku można usłyszeć znanych artystów, takich jak: Urszula Dudziak, Ewa Bem, Grzegorz Turnau, czy zespół VooVoo Specjalny utwór wykonał również zespół złożony z 33 dziennikarzy radiowej Trójki – swoich głosów użyczyli między innymi Beata Michniewicz, Kuba Strzyczkowski, Artur Andrus, Piotr Baron, Wojciech Mann i Piotr Kaczkowski.

Już od 5 grudnia płyta będzie dostępna na wybranych stacjach PKN ORLEN na terenie całego kraju, a 6 grudnia o godzinie 17.00, w salonach EMPiK w Płocku (Pl. Narutowicza 5), Warszawie (ul. Marszałkowska 116/122), Krakowie (Rynek Główny 5) i Poznaniu, (ul. Ratajczaka 44) odbędą się akcje promujące to niezwykłe wydawnictwo. W czasie tych spotkań śpiewający na płycie trójkowi dziennikarze będą podpisywali płyty.

Ponadto, co piątek, począwszy od 7 do 21 grudnia, na antenie Radiowej Trójki będą prowadzone licytacje cennych pamiątek, przekazanych przez znane osobistości świata kultury, polityki, sportu, w tym upominki ufundowane przez Koncern.

Dochód z realizacji wszystkich działań przeznaczony jest na edukację dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka. Podsumowanie akcji stanowić będzie koncert finałowy zaplanowany na początek 2008 roku.

Koncern jako firma odpowiedzialna społecznie, angażuje się w realizację akcji charytatywnych. Wspólnie z Fundacją ORLEN Dar Serca od wielu lat wspiera 250 Rodzinnych Domów Dziecka obejmując opieką ponad 2000 ich wychowanków.

Fundacja ORLENU realizuje także projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach, ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi także programy stypendialne dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin oraz uczestniczy w programie „Stypendia Polityki”.

PKN ORLEN bezpośrednio i za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca udziela darowizn na rzecz osób fizycznych, a także innych fundacji, stowarzyszeń i instytucji, których cele działania są zbieżne z jej celami statutowymi. Wśród nich znajdują się między innymi szpitale, szkoły i organizacje pozarządowe. W 2006 r. przekazano ponad 330 darowizn. Większość z nich przeznaczonych było na cele związane z ochroną zdrowia, rehabilitacją i rekreacją.