16.07.2007

PKN ORLEN dołączył do międzynarodowego grona sygnatariuszy Karty Responsible Care

Prezes Zarządu PKN ORLEN, Piotr Kownacki podpisał Deklarację Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care. Tym samym Koncern dołączył do grona firm chemicznych oraz stowarzyszeń z całego świata, które zobowiązują się do działania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zharmonizowania działań w ramach programu Responsible Care na poziomie globalnym.

Światowa Karta Responsible Care (RC) jest wynikiem pracy Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA). Jej celem jest dostosowanie Programu Responsible Care do realiów i wymagań stawianych branży chemicznej w XXI wieku. Dzięki wskazaniom wynikającym z Karty zostały rozszerzone realizowane już od ponad dwudziestu lat założenia programu. Karta została ustanowiona w lutym 2006 roku podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, której tematem przewodnim były zagadnienia związane z zarządzaniem chemikaliami.

Program Respnsoible Care został zainaugurowany w 1984 roku jako światowa inicjatywa przemysłu chemicznego, zobowiązująca zakłady chemiczne do współpracy na rzecz osiągnięcia systematycznej poprawy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Obecnie program ten jest realizowany przez firmy wytwarzające w sumie ponad 87% światowej produkcji chemicznej.

W Polsce program został wprowadzony w 1992 roku, a jego koordynacją zajmuje się Polska Izba Przemysłu Chemicznego. PKN ORLEN S.A. jest jego członkiem od dziesięciu lat i od początku deklarował działania na rzecz zmniejszenia szkodliwego oddziaływania swoich produktów na środowisko, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz społeczności lokalnej.

W programie uczestniczą także spółki Grupy Kapitałowej Koncernu: ANWIL S.A., IKS SOLINO S.A., Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o. i ORLEN Eko Sp. z o.o.