27.03.2007

W "Mažeikiu Nafta" rozpoczeła pracę naprawiona instalacja visbreakingu.

Rafineria "Mažeikiu Nafta" zakończyła prace remontowe instalacji visbreakingu, dzięki czemu spółka będzie mogła zwiększyć uzysk produktów lekkich z tej samej ilości surowca ropy naftowej. Prace wykonano w ramach drugiego etapu odbudowy zakładu po ubiegłorocznym pożarze.

Podczas pożaru w październiku 2006 roku uległa uszkodzeniu również część urządzeń instalacji visbreakingu, które zostały naprawione lub wymienione. Dokonano zmian również w procesie technologicznym.

Po uruchomieniu instalacji visbreakingu "Mažeikiu Nafta" może wyprodukować więcej lekkich i średnich produktów ropopochodnych, w szczególności oleju napędowego i benzyny.

Remont instalacji trwał 5 miesięcy, w pracach uczestniczyła "Mažeikiu Nafta" i około 10 spółek z Litwy i Polski.

Instalacja visbreakingu służy do uzysku dodatkowej ilości produktów lekkich z gudronu (pozostałości procesu destylacji próżniowej) i do zmniejszenia ilości produktów ciężkich. Podczas tego procesu pewna część gudronu rozszczepia się na frakcje benzynowe i dieslowe.

Otrzymane podczas procesu visbreakingu produkty są oddzielane poprzez ich destylację i dalej przerabiane. Powstały w trakcie procesu gaz jest oddzielany i po oczyszczeniu go od zawartości związków siarki wykorzystuje się jako paliwo technologiczne w celu podgrzewania surowca w procesach rafinacji.