09.03.2007

Rada nadzorcza IKS SOLINO pozytywnie zaopiniowała sprzedaż Wydziału Konfekcjonowania Soli

Obradująca w dniu 9 marca 2007 roku Rada Nadzorcza IKS SOLINO pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki kierowany do Walnego Zgromadzenia, \w sprawie sprzedaży Wydziału Konfekcjonowania Soli.

Rada podjęła decyzję po zapoznaniu się z wynikami ekspertyz i analiz ekonomicznych. Rada podzieliła opinie Zarządu, iż sprzedaż WKS inwestorowi strategicznemu jest najlepszym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia strategii spółki, jak również zachowania jak największej liczby miejsc pracy.

Rada przyjęła także wstępne założenia strategii Spółki, zakładającej koncentrację na podziemnym magazynowaniu surowców energetycznych oraz wydobyciu solanki.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2006. Członkowie Rady zapoznali się także ze wstępnymi ustaleniami trwającej jeszcze w IKS Solino kontroli prowadzonej przez PKN ORLEN.

Rada podjęła także decyzję o odwołaniu z funkcji dwóch Członków Zarządu IKS Solino Jolanty Uzarczyk-Gerus oraz Piotra Mrozińskiego.