22.10.2007

Nagroda dla PKN ORLEN S.A. za najlepszy raport roczny według MSSF/MSR

PKN ORLEN S.A. już po raz drugi zwyciężył w konkursie na Najlepszy Raport Roczny (The Best Annual Report 2006) według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków we współpracy z "Wall Street Journal Polska".

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała PKN ORLEN S.A. nagrodę główną w kategorii "Przedsiębiorstwa" za najlepszy raport roczny stworzony według znanych i praktykowanych na świecie standardów sprawozdawczości. Kapituła konkursu oceniła fachowość, dokładność, przejrzystość, a także użyteczność publikowanych informacji. Przyznana nagroda jest dowodem na umiejętnie prezentowanie informacji o działalności spółki wobec uczestników rynku kapitałowego.

Kolejne miejsca zajęły: KGHM Polska Miedź oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W kategorii instytucji finansowych najlepszy okazał się BRE Bank przed Bankiem BPH i Pekao SA.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych sporządzanych według najlepszych międzynarodowych standardów sprawozdań finansowych i rachunkowości. W kapitule Konkursu zasiadają przedstawiciele: Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, HLB Frąckowiak i Wspólnicy, Misters Audytor, SII, PIRI, Notoria Serwis, CDM Pekao S.A., DM BOŚ, TFI Pioneer, UŁ, AE w Poznaniu.

Powtórne zwycięstwo w konkursie Instytutu Rachunkowości i Podatków na Najlepszy Raport Roczny to kolejne wyróżnienie przyznane PKN ORLEN w ostatnim okresie. W zeszłym tygodniu Spółka otrzymała nagrodę IR Magazine dla najlepszej polskiej spółki giełdowej w zakresie relacji inwestorskich "Best investor relations in Poland 2007", a także po raz trzeci została uhonorowana tytułem Superbrand Polska.