08.01.2007

Stanowisko PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. potwierdza wstrzymanie późnym wieczorem 7 stycznia br. dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń.

Mimo zakłóceń w dostawach rafineria w Płocku wykorzystuje w pełni swoje moce przerobowe. Koncern podkreśla, że jest przygotowany na zapewnienie ciągłości zaopatrzenia zakładu w ropę. PKN ORLEN S.A. dysponuje własnymi zapasami operacyjnymi ropy zgromadzonymi zarówno w Zakładzie w Płocku jak i kawernach IKS Solino. Ponadto Koncern ma zamiar zwrócić się do Ministerstwa Gospodarki o możliwość skorzystania – w razie wystąpienia takiej konieczności - z obowiązkowych rezerw ropy naftowej, co pozwoli na 80 dni niezakłóconej pracy.

PKN ORLEN S.A. podkreśla, iż istnieje możliwość pełnego zaopatrzenia polskich rafinerii za pośrednictwem Naftoportu. Koncern podejmuje także działania zmierzające do ewentualnego uruchomienia dostaw ropy naftowej drogą morską.

PKN ORLEN S.A. przewiduje, że obecne zakłócenia w dostawach ropy nie będą miały wpływu na ceny detaliczne paliw.