19.09.2007

Orzeczenie sądu na Litwie - obowiązkowy wykup akcji AB Mazeikiu Nafta

Litewski sąd wydał orzeczenie w sprawie obowiązkowego wykupu akcji AB Mazeikiu Nafta.

Litewski sąd wydał orzeczenie, na podstawie którego prawa własności do akcji AB Mazeikiu Nafta będących w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy, innych niż Rząd Republiki Litewskiej, zostaną przeniesione na PKN ORLEN po cenie 10,25 litów za jedną akcję.

Po wykonaniu orzeczenia sądu litewskiego PKN Orlen i Rząd Republiki Litewskiej staną się jedynymi akcjonariuszami w spółce AB Mazeikiu Nafta.

Również dzisiaj Giełda Litewska przychyliła się do wniosku AB Mazeikiu Nafta o wstrzymanie obrotu giełdowego akcjami rafinerii, co umożliwi sprawne wdrożenie decyzji sądu.

Zasady współdziałania PKN ORLEN oraz Rządu Litwy reguluje umowa zawarta w dniu 25 stycznia 2007 roku. W pierwszym etapie procesu, który trwał do dnia 21 maja 2007 roku akcjonariusze Możejek mieli prawo, w wybranym przez siebie terminie, zawierać z PKN ORLEN umowy sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Możejek za pośrednictwem litewskiego biura maklerskiego SEB Vilniaus Bankas. Cena oferowana za jedną akcję wynosiła 10,25 litów.

Ponieważ pierwszy etap procesu nie doprowadził do wykupienia wszystkich akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, PKN ORLEN, zgodnie z zasadami obowiązkowego wykupu akcji według prawa litewskiego, wystąpił do sądu na Litwie o wydanie orzeczenia, na podstawie którego wszystkie akcje będące w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy, innych niż Rząd Litwy staną się własnością PKN ORLEN, za cenę 10,25 litów za jedną akcję.