05.12.2008

Kolejny etap budowy szkoły w Laskach

Wyjątkowy dzień w podwarszawskich Laskach. Dzisiaj w obecności władz centralnych i samorządowych, przedstawicieli PKN ORLEN i wielu zaproszonych gości wmurowano Kamień Węgielny pod budowę szkoły w ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. PKN ORLEN oraz Fundacja ORLEN Dar Serca wspierają finansowo ośrodek w Laskach.

18 listopada 2007 roku w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, wybuchł pożar, który zniszczył kilka klas, część konstrukcji dachu oraz specjalistyczne oprzyrządowanie, książki oraz pomoce szkolne dla niewidomych.

Jedną z pierwszych instytucji, które odpowiedziały na apel Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi o pomoc, był PKN ORLEN. Inwestycja w Laskach wkracza właśnie w drugi etap. Obecnie jest ona w stanie surowym otwartym. W wyniku przetargu wyłoniono kolejnego wykonawcę, który rozpocznie montaż drzwi i okien oraz wykona prace instalacyjne. Zakończenie prac wykończeniowych planowane jest na lato 2009 roku.

Potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach nie kończą się na odbudowie zniszczonej szkoły. Po uzyskaniu zgody darczyńców Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ma zamiar wykorzystać część zebranych środków na wkład własny w realizacji większego projektu służącego szeroko rozumianej modernizacji bazy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wśród najpilniejszych zadań inwestycyjnych są między innymi przebudowa starego internatu dla dziewcząt, utworzenie zaplecza dla Działu Głuchoniewidomych, sala gimnastyczno-sportowa, remont budynku internatu chłopców, hala do hipoterapii, modernizacja ciągów komunikacyjnych, sieci komputerowej, a także ogrodzeń oraz parkingu.

PKN ORLEN od lat pomaga i udziela darowizn na rzecz wnioskodawców instytucjonalnych, takich jak fundacje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, a za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca wspiera także osoby fizyczne. Do niedawna pomoc Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi polegała na doraźnym wsparciu działalności Ośrodka - przy wybranych projektach inwestycyjnych oraz na przekazaniu kart paliwowych na dowóz wychowanków. Darowizna w wysokości 1 000 000 złotych na odbudowę szkoły oraz 64 000 zł od Fundacji ORLEN - Dar Serca na zakup drukarki i maszyn brajlowskich zapoczątkowało zacieśnienie współpracy Towarzystwa i PKN ORLEN. W 2008 roku Fundacja przekazała dodatkowo 12 000 zł. na zakup specjalnego modułu do drukarki brajlowskiej oraz potrzebnych materiałów eksploatacyjnych.