14.10.2008

Samochód Star w darze dla OSP w Starej Białej

Fundacja ORLEN – Dar Serca przekazała jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej samochód z napędem terenowym marki STAR 266/541.

Polski Koncern Naftowy ORLEN, jako firma odpowiedzialna społecznie, wspiera przedsięwzięcia i inicjatywy mające na celu ratowanie życia i zapewnienie bezpieczeństwa. Zgodnie z Polityką dobroczynności Koncernu beneficjentami pomocy są m.in. jednostki zwalczające klęski żywiołowe, pożary i inne zagrożenia, a więc wszystkie, które działają w ramach szeroko rozumianego systemu ratownictwa.

Będąc odpowiedzialnym członkiem lokalnej społeczności PKN ORLEN od lat pomaga jednostkom straży pożarnej działającym m.in. w pobliżu Zakładu Produkcyjnego w Płocku, własnych baz magazynowych i stacji paliw. W 2008 roku w ramach programu „Z ORLENem Bezpieczniej” 18 jednostek z całego kraju otrzyma darowizny finansowe, a także sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

PKN ORLEN od wielu lat wpiera jednostki straży pożarnej. Przekazujemy darowizny finansowe, a także rzeczowe, m.in. w postaci specjalistycznego sprzętu i osobistego wyposażenia strażaków. Bardzo się cieszę, że jednostka w Starej Białej otrzymała samochód z napędem terenowym, który dotychczas był użytkowany w Koncernie. Niewątpliwie pozwoli on jeszcze sprawniej realizować codzienne odpowiedzialne zadania. Darowizna dla OSP w Starej Białej jest jednym z elementów długofalowego programu wsparcia jednostek straży pożarnej - powiedział Jan Szrajber, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego w Płocku.