16.01.2008

PKN ORLEN wybrał dostawców estrów

Koncern kontynuuje przygotowania do spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw w 2008 roku. PKN ORLEN podpisał umowy na dostawy estrów służących do produkcji oleju napędowego oraz wykorzystania jako samoistne paliwo.

Jednym z głównych dostawców estrów w bieżącym roku będzie spółka należąca do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN - Rafineria Trzebinia. Kontrakt ze spółką Rafineria Trzebinia został zawarty na okres styczeń - grudzień 2008.

Dostawcami, którzy zaopatrzą Koncern w pozostałą, niezbędną do produkcji, ilość estrów w okresie do 15 kwietnia 2008 roku są spółki: polska - Wratislavia - Bio sp. z o.o. oraz niemiecka - Rapsveredelung Vorpommern GmbH&Co.KG.

Zabezpieczenie pozostałej ilości estrów w okresie od połowy kwietnia do końca 2008 zostanie zapewnione poprzez kwalifikację oferentów w aktualnie prowadzonej akcji ofertowej. Ogłoszenie przetargowe zostało już opublikowane na stronie www.orlen.pl w katalogu "Przetargi".

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME, z ang. Fatty Acid Methyl Esters) są jednym z najbardziej rozpowszechnionych biokomponentów na świecie i mogą być otrzymywane z olejów pochodzących z różnych gatunków roślin oraz z tłuszczów zwierzęcych. PKN ORLEN w celu zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów będzie stosował estry metylowe oleju rzepakowego (RME, z ang. Rapeseed Methyl Esters), ponieważ gwarantują one najlepszą jakość spośród wszystkich rodzajów estrów. Dodatkowo używanie estrów pochodzących z rzepaku zapewnia znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN