09.09.2008

PKN ORLEN środkowoeuropejskim ekspertem na Forum Ekonomicznym w Krynicy

PKN ORLEN po raz kolejny wspiera organizację Forum Ekonomicznego w Krynicy. Koncern jako oficjalny partner wydarzenia podzieli się swoim doświadczeniem oraz wiedzą na temat wyzwań stojących przez branżą paliwową w regionie.

Forum organizowane jest po raz 18. W ciągu ostatnich kilkunastu lat stało się jednym z najważniejszych spotkań elit politycznych, gospodarczych i biznesowych na świecie. W tym roku odbędzie się w dniach 10-13 września pod hasłem "Europejskie dylematy. Europa Środkowa – Partner czy Statysta?”

Udział w wydarzeniu zapowiedziało blisko 2000 gości reprezentujących 60 krajów Europy, Ameryki Północnej, Azji i Afryki, a wśród nich wysocy rangą politycy, delegacje rządowo-parlamentarne, eksperci, szefowie instytucji centralnych, biznesmeni, organizacje gospodarcze i pozarządowe.

Przedstawiciele PKN ORLEN, jako jednego z największych podmiotów gospodarczych w Europie Środkowej wezmą merytoryczny udział w panelach dyskusyjnych. Wojciech Heydel, Prezes Zarządu PKN ORLEN będzie moderatorem, organizowanego przez PKN ORLEN panelu pt. „Ekspansja zagraniczna firm a wspierająca rola państwa”, w którym wezmą udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa RP Krzysztof Żuk, Prezes PZU S.A. Andrzej Klesyk, Prezes ČEZ Martin Roman, Dyrektor ds. Relacji Zagranicznych LEO LT Dariusz Degutis oraz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Topolnicki. Uczestnicy panelu będą dyskutować o następujących zagadnieniach - ekspansja firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - sukcesy i porażki, rywalizacja czy współpraca oraz wspierająca rola państwa wobec planów rozwojowych narodowych podmiotów gospodarczych, obszary i modele współpracy, oczekiwania firm a strategie rządowe. Prezes Zarządu PKN ORLEN weźmie też udział panelu pt. „Poszukiwanie źródeł trwałego wzrostu odpowiedzią na zmieniające się realia gospodarcze w Europie”.

Spotkania w Krynicy poprzedzi I. Forum Inwestycyjne w Tarnowie poświęcone m.in. zmianom właścicielskim w sektorach finansowym oraz paliwowo-energetycznym, zatytułowane „Czy prywatne koncerny paliwowo-energetyczne zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne”. PKN ORLEN będzie reprezentował na nim Prezes Zarządu, Wojciech Heydel. Forum Inwestycyjne organizowane jest 10 września. Spotkanie zgromadzi inwestorów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, odpowiedzialnych za przebieg procesów prywatyzacyjnych.