10.12.2009

Prezes Unipetrolu składa rezygnację

Dzisiaj, tj. 10 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Unipetrol a.s. przyjęła na swym posiedzeniu w Pradze rezygnację pana Krzysztofa Urbanowicza z funkcji Prezesa Zarządu Unipetrol a.s.. Funkcja Prezesa Zarządu powierzona została panu Piotrowi Chełmińskiemu.

"Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie panu Krzysztofowi Urbanowiczowi za jego pracę, a nowo wybranemu prezesowi Zarządu, panu Piotrowi Chełmińskiemu życzy determinacji i konsekwencji w realizacji powierzonych zadań" - powiedział Jacek Krawiec, przewodniczący RN.

Pan Piotr Chełmiński jest członkiem Zarządu Unipetrol a.s. oraz Chief Administration Officer spółki od 30 października br. Jest doświadczonym menedżerem, absolwentem SGGW w Warszawie i Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w spółkach polskich i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Ma 45 lat. (więcej informacji na www.unipetrol.cz)

Moim głównym zadaniem jest dalsza integracja spółek tworzących Grupę Unipetrol oraz poprawa jej wyników, zarówno w produkcji petrochemicznej jak i sprzedaży, w trudnych warunkach recesji gospodarczej - powiedział Piotr Chełmiński, prezes Zarządu Unipetrol a.s. - Unipetrol to firma o dużym potencjale rozwoju, istotna dla gospodarki czeskiej i zakorzeniona na lokalnym rynku, a równocześnie bardzo ważna spółka dla PKN ORLEN, który jest jej większościowym akcjonariuszem - dodał.

Więcej informacji:
Blanka Ruzickova
rzecznik prasowy UNIPETROL a.s.
tel. +420 225 001 407

Biuro Prasowe