22.12.2009

Rafineria Trzebinia S.A. podpisała z PGNIG S.A. umowę na dostawy ropy naftowej z polskich złóż

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i jest kontynuacją współpracy rozpoczętej ponownie w 2007 roku. Przedmiotem umowy są dostawy ropy naftowej pochodzącej z kopalń Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W pierwszym roku obowiązywania umowy PGNiG dostarczy ropę drogą kolejową w ilości ok. 240.000 ton. Szacunkowa wartość umowy, licząc za okres 5 lat wyniesie ok. 2,4 mld zł.

Dostawy ropy naftowej są realizowane przez PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze, eksploatujący złoża gazu ziemnego i ropy w północno-zachodniej części Polski.

Rafineria Trzebinia S.A. jest jedną z kluczowych spółek Grupy ORLEN i najstarszą działającą rafinerią w Polsce, która przerabia ropę naftową. Jest pierwszą polską firmą, która uruchomiła przemysłową instalację do produkcji najwyższej jakości biodiesla. Spółka od 1895 roku rozwija się i inwestuje w nowoczesne technologie umacniając tym samym pozycję największego i najnowocześniejszego przedsiębiorstwa w Małopolsce.

W wyniku przerobu ropy naftowej na instalacji DRW uzyskiwane są produkty, stanowiące m.in. wsad do dalszych procesów rafineryjnych, w ramach funkcjonujących instalacji także w zakładach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. W efekcie wydłużony zostaje łańcuch wartości tych produktów, a efektywność wytwarzanych produktów lokowana jest łącznie w skonsolidowanym rachunku GK PKN ORLEN. Ponadto, Rafineria Trzebinia z uzyskiwanych destylatów ropy naftowej wytwarza cenione na polskim rynku oleje opałowe, o zawartości siarki poniżej 1%.

Obecne, nominalne zdolności produkcyjne instalacji DRW w Rafinerii Trzebinia S.A. to ok. 380 tys. ton rocznie. W 2008 r. przerób ropy naftowej wyniósł blisko 240 tys. ton.

W bieżącym roku przerób ropy w okresie od stycznia do listopada br. wyniósł 215 tys. ton.


Biuro Prasowe PKN ORLEN