19.05.2009

RATING Moody's nie jest zaskoczeniem dla PKN ORLEN

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd obniżyła ocenę kredytową PKN ORLEN z poziomu Baa3 ("negative outlook") do poziomu Ba1("negative outlook"). Moody's pozytywnie odebrał podpisanie porozumień pomiędzy Koncernem a bankami w sprawie umów kredytowych. Zdaniem agencji płynność finansowa Grupy jest na odpowiednim poziomie.

Obniżenie ratingu jest wynikiem zakończenia przeglądu oceny kredytowej dla Spółki, rozpoczętego przez agencję w styczniu 2009 roku. Podobną ocenę w styczniu tego roku wystawiła PKN ORLEN agencja Fitch Ratings ale już w kwietniu, po podpisaniu przez Koncern umów z bankami potwierdziła "rating" BB+ ze stabilną perspektywą.

- Moody's podążyła drogą wcześniejszych opinii publikowanych przez drugą z oceniających nas agencji i obniżenie ratingu nie jest dla nas zaskoczeniem. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że dążymy do szybkiego odzyskania ratingu inwestycyjnego, co realnie może nastąpić w 2010 roku. W chwili obecnej nie stwierdzamy niebezpieczeństwa dla równowagi i płynności finansowej Spółki. Mimo trudnej sytuacji na rynkach światowych, wskutek działań optymalizacyjnych, środki pieniężne generowane z działalności operacyjnej pozostają na stabilnym poziomie, porównywalnym do roku ubiegłego. Kontynuujemy zdecydowane działania zmierzające do pogłębienia optymalizacji kosztów, jak również nakładów inwestycyjnych, aby zapobiec przekroczeniu wskaźników zadłużenia wymaganych w umowach kredytowych - komentuje Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Moody's uzasadnia zmianę ratingu dla Spółki pogorszeniem się wyników operacyjnych oraz przepływów pieniężnych Grupy PKN ORLEN w ciągu ostatnich 6 do 9 miesięcy, spowodowanych osłabieniem czynników makroekonomicznych, co wpłynęło z kolei na pogorszenie się wskaźników zadłużenia Spółki. Agencja zauważyła korzystny wpływ z redukcji kapitału pracującego Spółki na operacyjne przepływy pieniężne zarówno w czwartym kwartale 2008 roku oraz w pierwszym kwartale 2009 roku.

Według agencji płynność finansowa Grupy PKN ORLEN jest na odpowiednim poziomie. Moody's pozytywnie odebrał podpisanie porozumień PKN ORLEN z bankami w sprawie umów kredytowych, chociaż ocenia, iż w przypadku braku poprawy wyników Spółki, pozostaje ryzyko kolejnego przekroczenia wskaźników zadłużenia w umowach kredytowych na koniec roku 2009.

Biuro Prasowe