01.10.2009

GRUPA ORLEN rozstrzygnęła przetarg na dostawę bioetanolu na kolejny rok

PKN ORLEN rozstrzygnął przetarg na dostawy bioetanolu dla spółek Grupy Kapitałowej w Polsce, Czechach i na Litwie na okres październik 2009 – wrzesień 2010.

Wzorem ubiegłych lat Koncern przeprowadził akcję ofertową, rozsyłając zaproszenia do udziału do ponad 80 spółek na rynku europejskim. Finalnie ofertę współpracy złożyło ponad 20 potencjalnych dostawców.

Zgodnie z założeniami przetargu, w pierwszym etapie oferenci składali swoje propozycje cenowe za pośrednictwem aukcji internetowej (negocjacji on-line), następnie w siedzibie PKN ORLEN S.A. w Płocku odbyły się negocjacje bezpośrednie, które wyłoniły dostawców tego produktu.

Tak jak dotychczas, czynnikami decydującymi o wyborze dostawcy były: jakość oferowanego produktu, spełnienie uregulowań formalno - prawnych określonych odpowiednio w krajowych aktach prawnych oraz warunki handlowe.

Dostawcami bioetanolu wyłonionymi w trakcie procesu zostali:

Dla PKN ORLEN S.A.:
PHP Wiesław Wawrzyniak; BIOAGRA S.A.; Sekab Biofuels & Chemicals; Crop Energies AG oraz Destylacje Polskie Sp. z o.o.

54% zakontraktowanego dla PKN ORLEN S.A. bioetanolu to produkt krajowy. Biokomponent będzie przeznaczony do produkcji dodatku w postaci eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) oraz wykorzystany jako bezpośredni komponent do benzyn.

Dla ORLEN Lietuva:
UAB “KURANA”; AB BIOFUTURE oraz Jaunpagasts Plus Ltd

Dla UNIPETROL RPA, s.r.o.:
PLP a.s.; AGROETANOL TTD a.s. oraz Ethanol Energy a.s.

Grupa ORLEN, podobnie jak w ubiegłych latach zabezpiecza ponad połowę dostaw bioetanolu na podstawie kontraktów rocznych. Pozostałe ilości będą kontraktowane w formule spot uwzględniając aktualną sytuację rynkową.

Biuro Prasowe