02.10.2009

Łotewska koncesja wydobywcza już w rękach PKN ORLEN

Spółka Balin Energy, wspólne przedsięwzięcie PKN ORLEN oraz Kuwait Energy Company, otrzymała oficjalnie w Rydze drugą koncesję poszukiwawczo - wydobywczą na działalność w wyłącznej łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Przetarg, który wygrała Balin Energy, miał zasięg ogólnoeuropejski. Został ogłoszony przez Rząd Łotwy w marcu 2009 r. i był prowadzony w oparciu o łotewskie regulacje prawne. Przyznane pozwolenie dotyczy terenu w bezpośrednim sąsiedztwie posiadanej już przez Balin Energy koncesji poszukiwawczo-wydobywczej uzyskanej w 2008 roku. Druga koncesja rozszerza obszar poszukiwań o ok. 900 km2

- Kolejna licencja przybliża nas do realizacji pierwszego wydobycia ropy naftowej ze złóż morskich. Z opinii specjalistów wynika, że możemy się go spodziewać już w 2014 roku. Dotychczas w koncesje na Łotwie koncern zainwestował kilkanaście milionów złotych. Ze względów oczywistych skupiamy się obecnie na projektach o mniejszej kapitałochłonności, które jednocześnie pozwolą nam zdobywać stopniowo niezbędną wiedzę i doświadczenie w tej branży - powiedział Prezes Zarządu PKN ORLEN, Jacek Krawiec.

Spółka Balin Energy jest wspólnym przedsięwzięciem PKN ORLEN SA oraz Kuwait Energy Company, w której partnerzy posiadają po 50% udziałów. Ze strony PKN ORLEN SA projekt jest realizowany przez spółkę ORLEN International Exploration & Production Company.

Poza projektami na szelfie Morza Bałtyckiego PKN ORLEN realizuje wspólnie z PGNiG projekt poszukiwawczo-wydobywczy, zlokalizowany w północno-zachodniej Polsce.

Biuro Prasowe