26.08.2009

Kolejna łotewska licencja wydobywcza dla PKN ORLEN

Spółka SIA Balin Energy, wspólne przedsięwzięcie PKN ORLEN oraz Kuwait Energy Company, otrzymała drugą koncesję poszukiwawczo - wydobywczą na działalność w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Decyzję ogłosił dziś rząd Łotwy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przyznane pozwolenie dotyczy terenu ok. 80 km na zachód od Liepaya, w bezpośrednim sąsiedztwie posiadanej już przez SIA Balin Energy koncesji poszukiwawczo - wydobywczej nr 1 uzyskanej w 2008 roku.

Zwycięstwo w przetargu ma bardzo istotne znaczenie dla przyszłych operacji, które partnerzy planują wykonać w regionie Morza Bałtyckiego. Pozyskana licencja przybliża PKN ORLEN do realizacji pierwszego wydobycia ropy naftowej ze złóż morskich.

"Szczególnie ważne w tym projekcie jest położenie geograficzne złóż, które pozwolą na bezpośrednie zaopatrywanie naszych rafinerii w Polsce i Litwie. Pozyskanie kolejnej koncesji pokazuje, że z rozwagą ale konsekwentnie zmierzamy do poszerzania zakresu możliwości i kompetencji w obszarze poszukiwań i wydobycia" - powiedział Prezes Zarządu PKN ORLEN Jacek Krawiec.

Spółka SIA Balin Energy jest wspólnym przedsięwzięciem PKN ORLEN SA oraz Kuwait Energy Company, w której partnerzy posiadają po 50% udziałów. Ze strony PKN ORLEN SA projekt jest realizowany przez spółkę zależną ORLEN International Exploration & Production Company bv. Natomiast ze strony Kuwait Energy przez spółkę KEC Netherlans Cooperative.

Biuro Prasowe