26.07.2010

Rafineria Trzebinia wspiera rozwój polskiej kardiochirurgii

Rafineria Trzebinia od kilku lat wspiera inicjatywy służące ochronie życia i zdrowia, w tym instytucje i placówki medyczne. Jedną z organizacji, z którą spółka współpracuje od wielu lat jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu im. Profesora Zbigniewa Religi. Przekazana na konto placówki darowizna w wysokości 10 000,00 zł umożliwi zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego do stanowiska mikroskopii stereowizyjnej robota kardiochirurgicznego Robin Heart.

Fundacja realizuje zaawansowane przedsięwzięcia naukowo-badawcze związane z rozwojem nowoczesnej kardiochirurgii, transplantologii, bioinżynierii oraz robotyki. Rafineria Trzebinia jako firma świadoma znaczenia nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w biznesie docenia i wspiera ich zastosowanie także na innych polach. Spółka od trzech lat wspiera unikatowy na skalę europejską projekt zmierzający do powstania robota kardiochirurgicznego. Rezultatem prac są trzy modele robota, różniące się m.in. koncepcją sterowania i mocowania, samodzielny robot sterującym położeniem toru endowizyjnego (Robin Heart Vision) oraz model ergonomicznej konsoli sterowniczej (Robin Heart Shell).

W ramach programu realizacji robota kardiochirurgicznego zakupiony został m.in. mikroskop stereowizyjny z pełnym doposażeniem optycznym. Wykorzystywany jest do badań protez serca, badań i montażu części mikromechanicznych robota chirurgicznego Robin Heart oraz mechatronicznych narzędzi chirurgicznych. Dla pełnego wyposażenia mikroskopu konieczny był zakup komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Darowizna przekazana przez Rafinerię Trzebinia pozwoli na doposażenie mikroskopu w specjalistyczne urządzenie. Zakupiony z tych środków sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany przez pracowników Pracowni Biocybernetyki, a także pozostałych pracowników Instytutu Protez Serca.

Działalność placówki wpisuje się w cele jakie realizuje Rafineria Trzebinia w ramach Polityki Dobroczynności. Przyznane na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii wsparcie pozwala Rafinerii realizować misję firmy odpowiedzialnej, działającej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniające równowagę między czynnikami biznesowymi oraz potrzebami otoczenia społecznego.