02.11.2010

PKN ORLEN nadal w gronie liderów filantropii

ORLEN zajął czwarte miejsce w konkursie „Liderzy Filantropii”, w kategorii firm, przekazujących najwięcej środków finansowych na cele społeczne w 2009 roku. Koncern nieprzerwanie od samego początku trwania konkursu jest w czołówce darczyńców.  Zwycięzcą tegorocznej edycji okazała się firma Procter & Gamble z branży FMCG.

Organizator konkursu, Forum Darczyńców już po raz czwarty ogłosiło wyniki konkursu „Liderzy Filantropii”. Jego celem jest upowszechnianie społecznego zaangażowania firm i prowadzenia działań społecznych w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.

- Stała obecność w czołówce polskich liderów filantropii to dla PKN ORLEN powód do satysfakcji. Konsekwentnie prowadzimy naszą politykę dobroczynności, bo otwartość na otaczający świat i ludzi oraz wrażliwość na potrzebę niesienia pomocy to nie tylko deklaracje. To konkretne działania dobroczynne, prowadzone od lat przez PKN ORLEN i korporacyjną Fundację ORLEN – Dar Serca - powiedział Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu.

Realizując swoją politykę dobroczynności PKN ORLEN pragnie jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. Stanowi ona zatem istotny element społecznej odpowiedzialności Koncernu. W ubiegłym roku Koncern przekazał na cele społeczne prawie 6 mln zł.

Pomimo, iż organizator konkursu rozesłał ankietę do 600 przedsiębiorstw, do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się zaledwie 25 firm. Podstawą stworzenia listy rankingowej była analiza rocznego sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz przelewy bankowe i umowy darowizn.

- Choć liderów jest stosunkowo niewielu, to odgrywają oni bardzo ważną rolę - podkreśliła na spotkaniu Magdalena Pękacka, koordynatorka konkursu z ramienia Forum Darczyńców. Dodała, że są najlepsi, ich dobre praktyki stanowią wzór dla innych. Wyznaczają trendy i to dzięki nim o filantropii mówi się więcej.

Tytuł lidera filantropii, podobnie jak przed rokiem, przyznawany był firmom, które przekazały najwięcej środków na cele społeczne oraz tym, które przekazały na te właśnie cele największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem. Nad rzetelnością procesu wyłonienia laureatów czuwała firma PricewaterhouseCoopers.

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbyło się 27 października na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Gali towarzyszyła debata „Czy filantropia to dobra inwestycja?”, w której udział wzięli: prof. Wojciech Gasparski – dyrektor Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Irena Pichola – lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Pricewaterhouse Coopers, Dariusz Winek – dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych, Główny Ekonomista Banku BGŻ oraz laureaci konkursu.