29.09.2010

PKN ORLEN wyróżniony tytułem Lidera Informatyki

Niezależne jury, złożone z ekspertów branżowych, przedstawicieli redakcji Computerworld i laureatów poprzednich edycji konkursu Lider Informatyki zdecydowało, że ORLEN jest firmą najlepiej wykorzystującą IT w sektorze przemysłowym. Oceniano przede wszystkim udokumentowany wpływ IT na rynkowy sukces firmy. Nagrodę wręczono w Warszawie podczas gali finałowej, czternastej edycji konkursu.

W tym roku tytuł Lidera Informatyki został przyznany w sześciu kategoriach; przemysł, bankowość i finanse, handel i usługi, sektor publiczny, opieka zdrowotna oraz utilities czyli przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. W konkursie wystartowały firmy spoza branży IT, czyli użytkownicy technologii, a nie jej oferenci. Do ścisłego finału jury zakwalifikowało po trzy firmy i instytucje w każdej kategorii w oparciu o nadesłane ankiety. Decyzja o tym, które z nich otrzymały statuetkę „Lidera Informatyki” została podjęta po przeprowadzeniu szczegółowej analizy danych dostarczonych do jury i wywiadów z kandydatami.

PKN ORLEN zgłosił do konkursu projekty, które przynoszą Spółce praktyczne korzyści biznesowe

- Platforma Sprzedaży Detalicznej (PSD) - umożliwia skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw towarów i parametrami procesu sprzedaży detalicznej w sieci ponad 1330 stacji paliw oraz efektywne, scentralizowane stosowanie nowoczesnych metod promocji na stacjach Koncernu. PSD stwarza również nowe możliwości monitorowania i bieżącego zarządzania sprzedażą na stacjach paliw.

- Samoobsługa na Bazach Magazynowych - obniżyła koszty obsługi oraz zmieniła jakość procesu przygotowania i obsługi odbioru produktów paliw na terminalach paliwowych Koncernu. Poprawie uległy także parametry procesu obsługi klientów odbierających produkty od Koncernu, skrócono o 1/3 średni czas obsługi odbioru na terminalu. Projekt ma istotne znaczenie dla poprawy procesów obsługi sprzedaży Koncernu.

- Telefonia Voice Over IP (VOIP) - wprowadzone rozwiązania infrastrukturalne umożliwiły redukcję kosztów telekomunikacyjnych dla połączeń stacjonarnych i komórkowych o ponad 50%. Projekt umożliwił także wprowadzenie nowych usług, pozwalających zwiększyć produktywność m.in. pracy grupowej.

- Harmonogramowanie Produkcji (COMp4) - umożliwiło zastosowanie zaawansowanych metod modelowania i optymalizacji produkcji w celu usprawnienia złożonego procesu budowy harmonogramu zadań produkcyjnych w złożonym zakładzie rafineryjnym i petrochemicznym. Efekty odzwierciedlają się w obszarze poprawy zgodności realizowanej marży z optymalizowanymi planami działalności operacyjnej oraz optymalizacji parametrów jakościowych produktów – co ma duże znaczenie przy skali przerobu ropy.

Koncern wdrożył także projekt Konsolidacji IT w Grupie Kapitałowej ORLEN, scalając procesy informatyczne Spółek z Polski, Czech, Litwy oraz Niemiec.

- Nagroda przyznana PKN ORLEN to wyraz uznania za nowatorski sposób zarządzania systemami teleinformatycznymi w spółce. Wygraną zawdzięczamy umiejętnemu połączeniu nowoczesnych procesów biznesowych oraz dostępnych rozwiązań technologicznych. W mojej ocenie jest to także potwierdzenie tezy, że w dzisiejszych czasach bycie liderem w biznesie, jest w znacznej części pochodną wprowadzanych w przemyślany sposób rozwiązań informatycznych - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN stale pracuje nad innowacjami technologicznymi w wielu obszarach funkcjonowania firmy. Systematycznie wdraża efektywny model zarządzania Informatyką w Grupie Kapitałowej, wprowadzając rozwiązania usprawniające pracę tysiącom użytkowników sieci korporacyjnej.

- Tytuł „Lider Informatyki” to potwierdzenie, słuszności kierunku rozwoju obszaru Informatyki w PKN ORLEN jaki obraliśmy 2 lata temu. Cieszy, że nasza strategia działania znajduje również odzwierciedlenie w oczach zewnętrznych ekspertów patrzących na IT od strony wartości jakie informatyka wnosi do biznesu - powiedział Marek Frąckiewicz, Dyrektor Biura Informatyki PKN ORLEN.

Konkurs zapoczątkowany został przez wydawnictwo Computerworld w 1997 roku. Do tej pory o tytuł Lidera Informatyki ubiegało się ponad tysiąc firm i instytucji publicznych. Patronat nad tegorocznym konkursem Computerworld objął Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister Gospodarki.