07.12.2011

Oświadczenie PKN ORLEN

W dniu 7 grudnia 2011 PKN ORLEN otrzymał informację o prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie postępowaniu dotyczącym współpracy pomiędzy PKN ORLEN a podmiotem gospodarczym spoza Grupy ORLEN.

W ramach prowadzonego postępowania, na zlecenie Prokuratury zabezpieczona została dokumentacja dotycząca wyżej wymienionej współpracy, jak również przesłuchani zostali pracownicy Koncernu.

PKN ORLEN, jako poszkodowany w sprawie, będzie nadal współpracował z organami wymiaru sprawiedliwości w celu pełnego wyjaśnienia sprawy.