07.12.2011

Raport społeczny PKN ORLEN najlepszy w 2011 r.

PKN ORLEN został głównym laureatem konkursu „Raporty Społeczne 2011”, który wyróżnia najlepsze sprawozdania  z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jury konkursu zwróciło szczególną uwagę na zachowanie ciągłości i wysoki poziom raportowania przez płocką Spółkę.

Dla PKN ORLEN tegoroczne wyróżnienie było już czwartym w pięcioletniej historii konkursu. W roku 2008 i 2009 raporty społeczne firmy zostały uznane za najlepsze w głosowaniu internetowym interesariuszy. W 2009 roku Koncern został uhonorowany za konsekwencję w raportowaniu, a w 2010 otrzymał wyróżnienie za utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu. 

Raporty zgłoszone do konkursu zostały poddane ocenie niezależnego jury, pod kierownictwem prof. Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PricewaterhouseCoopers. Członkowie jury w swoich ocenach kierowali się kryteriami zaufania, kompletności i komunikacji. Ponadto, eksperci docenili ekologiczny wymiar publikacji i bardzo atrakcyjną szatę graficzną. Podkreślali także, że informacje zostały przedstawione w sposób przyjazny dla czytelników o różnym poziomie znajomości tematyki.

- Rozwijając nasz biznes staramy się zachować równowagę i odpowiedzialność za otoczenie w jakim funkcjonujemy. Raportowanie danych pozafinansowych to podstawowe narzędzie przekazywania informacji naszym interesariuszom, dlatego staramy się, aby przygotowywane przez nas raporty społeczne były  rzetelne i wartościowe. Cieszę się, że jury po raz kolejny doceniło ten wysiłek - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania społecznego. Wyróżniane są przedsiębiorstwa, które w swojej działalności biorą pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska oraz potrafią w sposób jasny i wiarygodny komunikować swoje dokonania. Organizatorami konkursu są CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers, a patronem Ministerstwo Gospodarki.

W tym roku oprócz głównej nagrody zostały przyznane wyróżnienia, które otrzymali CEMEX Polska, GlaxoSmithKline, Telekomunikacja Polska oraz Kompania Piwowarska.