01.03.2011

ORLEN zakontraktował sprzedaż paliw za ponad 33 miliardy złotych

Grupa ORLEN sfinalizowała zasadniczą część procesu kontraktacyjnego na sprzedaż  hurtową paliw na rok 2011. Produkty Koncernu trafią drogą lądową i morską na rynki Europy zachodniej, środkowej i wschodniej. Wartość podpisanych umów przekracza 33 mld złotych, z czego ponad 16 mld złotych to kontrakty Spółki dominującej.

Największymi odbiorcami paliw Koncernu pozostają najważniejsi operatorzy rynków europejskich, którzy zakupią ponad 50% paliw z ogólnej puli zakontraktowanych umów. BP, Lukoil, Statoil oraz Neste zakontraktowały dotychczas łącznie zakupy na ponad 15,6 mld zł. Umowy terminowe ze spółkami Grupy ORLEN podpisali również najwięksi hurtowi odbiorcy operujący na poszczególnych rynkach. W podpisanych umowach widoczne jest wyraźne potwierdzenie obecnych tendencji rynkowych, bowiem największą pulę sprzedanych paliw (ok. 60 %) stanowi olej napędowy.

- Nasze nowoczesne aktywa produkcyjne zlokalizowane w różnych krajach Europy środkowo-wschodniej, jak również ujednolicone standardy jakości produktów oraz relacje handlowe na najwyższym poziomie pozwalają PKN ORLEN na prowadzenie regionalnej polityki sprzedaży. Podpisane ostatnio kontrakty potwierdzają, że z punktu widzenia największych graczy na rynku europejskim, którzy oczekują wiarygodnego partnera zapewniającego optymalne rozwiązania finansowe i logistyczne, jesteśmy pożądanym kontrahentem - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN  

Pula paliw PKN ORLEN na bazie sfinalizowanych kontraktów trafia zarówno na rynki macierzyste Grupy (polski, litewski, niemiecki i czeski), jak również na Ukrainę oraz do Estonii, Łotwy, Mołdawii i Słowacji, a drogą eksportu morskiego także do krajów Europy Zachodniej.

Zawarte do tej pory umowy stanowią zasadniczą część kontraktów terminowych. Z uwagi na specyfikę niektórych rynków proces kontraktacji jest kontynuowany.