05.01.2011

Nowe kontrakty PKN ORLEN

PKN ORLEN podpisał kontrakty dotyczące hurtowej sprzedaży paliw dla operatorów działających na rynkach macierzystych Koncernu na 2011 r. Łączna szacunkowa wartość współpracy z Lukoil i Statoil w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła blisko 7 miliardów PLN.

W ramach rocznych kontraktów zawartych 4 stycznia 2011r z Lukoil Polska oraz Statoil Poland, PKN ORLEN będzie dostarczał paliwa dla obu firm w Polsce. Łączna szacunkowa wartość umów wynosi 2,4 miliarda PLN. Umowa ze Statoil Poland stanowi kontynuację współpracy z roku 2010, natomiast Lukoil Polska, po rocznej przerwie wraca do grona znaczących klientów Koncernu.

Zawarcie umów stanowi element szerszej współpracy pomiędzy PKN ORLEN z firmami  Statoil i Lukoil, obejmującej nie tylko handel paliwami, ale również ropą naftową. Sumaryczna szacunkowa wartość współpracy z obydwoma kontrahentami w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła blisko 7 mld PLN.
Sfinalizowane kontrakty są pierwszymi z przygotowywanej puli umów rocznych na dostawy paliw dla różnych odbiorców na rynkach europejskich.
  
- Prowadzenie przez PKN ORLEN regionalnej polityki sprzedaży jest możliwe dzięki posiadaniu 7 rafinerii oraz infrastruktury logistycznej w regionie Europy Środkowej. Koncern może zaoferować bezpośrednie dostawy innym operatorom nie dysponującym aktywami produkcyjnymi, a działającym na rynkach, gdzie PKN ORLEN prowadzi działalność - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.  
 
Pozycja największego producenta paliw w regionie oraz stosowane przez Koncern najnowocześniejsze technologie produkcji oparte o licencje światowych liderów gwarantują bezpieczeństwo i płynność dostaw oraz wysoką jakość paliw, co przekłada się bezpośrednio na zainteresowanie współpracą z Koncernem ze strony międzynarodowych operatorów branży produktów paliwowych na poszczególnych rynkach.