19.01.2011

Początek odwiertów rozpoznawczych ORLEN Upstream i PGNiG

Spółki ORLEN Upstream i PGNiG rozpoczęły w okolicach Sierakowa pierwszy z trzech, zaplanowanych na lata 2011-2012 odwiertów rozpoznawczych. Celem odwiertów jest zdobycie dalszych informacji na temat potencjalnych zasobów ropy naftowej.

Odwiert jest zlokalizowany na terenie Niecki Szczecińskiej, na wschód od największego, odkrytego w ostatnich latach złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów – Międzychód – Grotów.

Decyzję o lokalizacji i wykonaniu odwiertu poprzedziła powtórna analiza i interpretacja danych sejsmicznych 3D. Obraz sejsmiczny potwierdził, że w ramach obszaru współpracy obu firm występują miejsca potencjalnie interesujące z punktu widzenia poszukiwań ropy. Na podstawie wyników interpretacji zdjęcia sejsmicznego, zespoły ORLEN Upstream i PGNiG przystąpiły do szacowania zasobów wydobywanych dla całej struktury Sieraków, które z kolei posłużyły do wykonania przedwstępnego planu zagospodarowania złoża. Jeśli odwierty rozpoznawcze potwierdzą akumulację węglowodorów w ilościach przemysłowych, rozpoczęcie eksploatacji złoża w okolicach Sierakowa może rozpocząć się w 2016 roku.

Po okresie prac przygotowawczych i montażu urządzenia wiertniczego, w styczniu rozpoczęto wiercenie, które potrwa około 3 miesięcy. Projekt Geologiczno-Techniczny Otworu przewiduje przewiercenie dolomitu głównego (jest to skała zbiornikowa, w której potencjalnie występują węglowodory) i dowiercenie się do głębokości 3350 m. Projekt obejmuje również wykonanie pomiarów geofizycznych oraz testów hydrodynamicznych. Kolejne dwa odwierty na strukturze Sieraków zaplanowane zostały na lata 2011-2012.

Za jeden z kluczowych elementów bieżącej strategii PKN ORLEN uznaje się rozwój nowych segmentów, takich jak upstream czyli sektor poszukiwawczo-wydobywczy. Długoterminowym celem Koncernu jest przyjęcie modelu multi-utility o zdywersyfikowanym portfelu działalności. Oczekiwania związane z rozwojem segmentu upstream dotyczą przede wszystkim osiągnięcia potencjalnie wyższej rentowności aktywów, stabilnych przepływów pieniężnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa Koncernu.