28.12.2012

PKN ORLEN zawarł umowę sprzedaży zapasów obowiązkowych o wartości niemal 1,2 mld zł netto

Umowa dotyczy sprzedaży spółce Whirlwind 545 tys. ton ropy REBCO, co stanowi ok. 18% całej puli zapasów obowiązkowych, do których utrzymywania zobowiązany jest PKN ORLEN. Kontrakt gwarantuje, że spółka Whirlwind będzie świadczyć usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych na rachunek PKN ORLEN, zaś Koncern odpowiedzialny będzie za przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. To już druga transakcja tego typu w tym roku, a czwarta w historii.

– Od dwóch lat odciążamy bilans dzięki zmianie formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy. Dzięki tym kontraktom w tym roku uwolniliśmy środki na sumę prawie 2,4 mld zł. Pieniądze te będziemy mogli angażować w realizację celów rozwojowych zapisanych w ogłoszonej w listopadzie strategii, szczególnie w zakresie energetyki i poszukiwania gazu ze złóż niekonwencjonalnych - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Sprzedaż zapasów jest możliwa dzięki wiarygodności i stabilności finansowej PKN ORLEN docenianej przez partnerów transakcji - dodał Prezes Krawiec.

W wyniku zawartej transakcji PKN ORLEN otrzymał kwotę netto (bez VAT) blisko 1,2 mld zł, która pomniejszy zadłużenie Koncernu na koniec 2012 roku.

Tak jak w przypadku poprzednich umów tego typu, partner został wyłoniony w drodze przetargu, a sama umowa została podpisana po otrzymaniu przez PKN ORLEN zgody Agencji Rezerw Materiałowych na przeprowadzenie transakcji. Kontrakt został zawarty na okres do 28 stycznia 2014 roku. Koncern nie wyklucza możliwości odnowienia go na kolejne miesiące.

Whirlwind jest spółką specjalnego przeznaczenia, założoną na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland plc. i zgodnie z zakresem działalności statutowej może prowadzić obrót ropą naftową.