06.06.2012

Darowizna PKN ORLEN umożliwi ratowanie ludzkiego życia

ORLEN sfinansował rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz utworzenie nowych stanowisk intensywnej opieki medycznej w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Dziś odbyło się uroczyste oddanie oddziałów szpitalnych do użytku.

Dzięki wsparciu udzielonemu przez PKN ORLEN rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii umożliwi płockiej placówce medycznej hospitalizację większej liczby pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN – DAR SERCA od lat prowadzą działania, dzięki którym płocki szpital im. Marcina Kacprzaka staje się jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych placówek medycznych w kraju. Dotychczas otrzymał od Koncernu wsparcie o łącznej wartości ponad 6 mln zł.

– Wsparcie ochrony życia i zdrowia oraz pomoc dla społeczności lokalnych jest jednym z naszych priorytetów w działalności dobroczynnej. Czynimy bardzo wiele, aby mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do jak najszerszej oferty medycznej. Nasze zaangażowanie podyktowane jest troską nie tylko o naszych pracowników, ale również ich rodziny, najbliższych i najbardziej potrzebujących – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

- Koszty zakupu sprzętu specjalistycznego są ogromne, ale dzięki trwającej od lat naszej ścisłej współpracy z PKN ORLEN możemy realizować niezwykle potrzebne inwestycje pozwalające nieść pomoc pacjentom w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Cieszę się, że jesteśmy w gronie placówek posiadających nie tylko nowoczesny sprzęt, ale i hojnego sponsora. Gdyby nie nasza współpraca, nigdy nie pozwolilibyśmy sobie na tego typu inwestycje – powiedział Stanisław Kwiatkowski, dyrektor płockiego szpitala na Winiarach.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii powstał w latach 80-tych XX w dzięki zaangażowaniu ówczesnej Petrochemii Płock, jako pierwszy w regionie. Dzisiejsze nowoczesne wyposażenie zawdzięcza PKN ORLEN, następcy prawnemu Petrochemii  – podkreśla Wojciech Winiarski, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

– Na Oddział przyjmujemy kilkuset chorych w skali roku. Obecnie rozbudowaliśmy go o kolejne stanowiska, a każde z nich to także m.in. respirator, monitor, pompy infuzyjne, urządzenia do podgrzewania i schładzania pacjenta. Na oddziale hospitalizujemy np. powikłania pooperacyjne, oparzenia, chorych na sepsę, urazy wielonarządowe oraz  przygotowujemy pacjentów do rozległych operacji. Trafić może do nas praktycznie każdy – dodał ordynator Winiarski

W dotychczasowej współpracy PKN ORLEN i Szpitala, wyjątkowe znaczenie miała realizacja projektów „Ratowanie życia w sytuacjach kryzysowych” i „Ratowanie życia w ciężkich oparzeniach”. Dzięki wsparciu Koncernu stworzono warunki do skutecznego leczenia oparzeń i innych stanów bezpośredniego zagrożenia życia, dzięki otwarciu dostępu do najnowszego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej. Aby umożliwić leczenie w płockim Szpitalu ofiar wypadków i katastrof, PKN ORLEN sfinansował zakup m.in. nowego tomografu komputerowego, urządzenia służącego do wykonywania rezonansu magnetycznego, defibrylatorów oraz aparatury monitorującej i urządzeń do wykonywania przeszczepów skóry. Koncern podarował także szpitalowi 15 tys. sztuk odzieży operacyjnej m.in. fartuchy, spodnie i bluzy dla zespołów operacyjnych oraz pościel.