21.11.2012

Partnerskie wsparcie ORLENU dla mieszkańców Odolanowa i Ostrowa Wielkopolskiego

PKN ORLEN przekazał 150 tys. zł na realizacje kolejnej edycji Konkursu Grantowego w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczyste wręczenie darowizny dla Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego” odbyło się podczas inauguracji IX edycji. ORLEN jest darczyńcą i partnerem stowarzyszenia od czasu jego powołania w 2006 roku.

PKN ORLEN od wielu lat aktywnie promuje lokalną aktywność mieszkańców. Spółka realizuje liczne przedsięwzięcia w trosce o otoczenie, wspierając innowacyjne projekty na rzecz regionalnych społeczności.

– Rosnące różnice społeczne to jedno z wyzwań, z którymi powinien zmierzyć się także biznes odpowiedzialny społecznie. Jesteśmy przekonani, ze lokalna aktywność, inicjatywy na rzecz dobra wspólnego zasługują na wsparcie. Dotychczasowe efekty konkursów grantowych pokazują, że ta formuła partnerstwa publiczno-prywatnego dobrze się sprawdza – powiedział Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PKN ORLEN.

Tegoroczna darowizna dla Stowarzyszenia, podobnie jak poprzednie, przeznaczona zostanie na projekty realizowane w regionie. Preferowane będą innowacyjne pomysły oraz inicjatywy wspierające budowę kapitału ludzkiego i społecznego, które mogą m.in. przyczynić się do integracji środowisk twórczych i rozwoju lokalnego.

Atrakcją uroczystości wręczenia czeku oraz inauguracji kolejnej edycji  grantowej w Ostrowie Wielkopolskim była wizyta utytułowanych siatkarzy wspieranych przez PKN ORLEN. Mariusz Prudel i Grzegorz Fijałek spotkali się z ok. 200 – osobową grupą młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Uczestnicy spotkania otrzymali także elementy odblaskowe w ramach prowadzonej PKN ORLEN kampanii „ORLEN. Bezpieczne Drogi”.

Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego” powstało w 2006 roku. Jego założycielami są: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów.  Zostało utworzone na wzór Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która jest doskonałym przykładem współpracy świata biznesu z samorządami lokalnymi.