27.11.2013

Grupa ORLEN najbardziej ekologicznym producentem chemii

Podczas obywającego się wczoraj w Warszawie Polish Chemical Forum przyznano Grupie ORLEN nagrodę i tytuł Lidera Ekologii. Wyróżnienie w imieniu Grupy odebrał Krzysztof Wasielewski, Prezes Zarządu ANWIL.

Eksperci oceniający zgłoszenia konkursowe uznali, że zastosowane w Grupie ORLEN rozwiązania technologiczne i inwestycyjne w znaczący sposób przyczyniają się do zmniejszenia wpływu na środowisko. – Bardzo nas cieszy, że wysiłki firm Grupy ORLEN, działających w szeroko pojmowanej branży chemicznej są dostrzegane i doceniane. W ciągu ostatnich trzech lat na projekty zmniejszające wpływ na otoczenie zarówno PKN ORLEN jak i ANWIL wydały ponad 20% swoich budżetów przeznaczonych na inwestycje – powiedział Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii

Grupa ORLEN została wyróżniona przez kapitułę konkursu za projekty realizowane w Płocku i Włocławku. Jednym z docenionych projektów jest nowoczesna instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin w zakładzie Elektrociepłowni w Płocku budowana w ramach długofalowego Programu Inwestycji Ekologiczno – Energetycznych. W ramach projektu firma inwestuje m.in. w budowę instalacji redukujących emisję do środowiska, posiadających  najnowocześniejsze i najbardziej sprawdzone na świecie technologie oczyszczania spalin wytwarzanych przez kotły wykorzystujące ciężki olej opałowy do produkcji energii. Efektem zastosowania przez ORLEN nowatorskich rozwiązań technologicznych będzie zmniejszenie emisji SO2, NOx i pyłu z Elektrociepłowni w Płocku o ponad o 90% w stosunku do stanu obecnego. Zakończenie realizowanego Programu inwestycyjnego przewidywane jest w 2016 r.

Drugim z wyróżnionych projektów jest uruchomienie przez ANWIL we Włocławku nowoczesnej suszarni osadów  z biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z Wytwórni Kwasu Tereftalowego należącej do PKN ORLEN. – Jesteśmy dumni z realizacji projektu w efekcie którego, w zaawansowanym technologicznie procesie ANWIL uzyskuje energię elektryczną oraz przetwarza osad do postaci umożliwiającej bezpieczne składowanie – powiedział Krzysztof Wasielewski, Prezes Zarządu ANWIL. Dobowa produkcja energii elektrycznej w nowej instalacji jest w stanie pokryć średnie zapotrzebowanie na energię dla blisko 2,5 tysiąca mieszkań.

Ograniczanie wpływu na środowisko to od lat jeden z priorytetów Grupy ORLEN co potwierdzają  liczne ekoinwestycje i nakłady finansowe. Tylko w zakładzie produkcyjnym w Płocku wyniosły one w ciągu ostatnich trzech lat ponad 280 mln zł. To przeszło 22% wszystkich środków inwestycyjnych jakie Spółka wydatkowała  tym czasie na inwestycje w Płocku. Podobnie było we włocławskiej spółce z Grupy ORLEN, gdzie wydatki na proekologiczne inwestycje wyniosły  w porównywalnym okresie  również ponad 20% całkowitych nakładów na rozwój.