27.11.2013

„Mistrzowie CHEMII” najlepszym firmowym programem stypendialnym

Fundacja ORLEN – DAR SERCA otrzymała nagrodę główną w konkursie „Dobre stypendia 2013” w kategorii „Programy stypendialne firm”.  Organizatorzy konkursu, którzy wyróżniają najlepsze inicjatywy stypendialne docenili realizowany przez Fundację program „Mistrzowie CHEMII”. W konkursie oceniane są projekty firm, fundacji, stowarzyszeń oraz samorządów z całej Polski.

Program stypendialny "Mistrzowie CHEMII" jest autorskim projektem Fundacji ORLEN – DAR SERCA realizowanym od dwóch lat. Jego ideą jest zapewnienie nowych możliwości w zakresie wspierania i promowania zdolnych uczniów oraz osiąganie mierzalnych efektów. Przeznaczony dla zdolnych absolwentów gimnazjów, wykazujących szczególne zainteresowania i osiągnięcia w dziedzinie chemii.

– Edukacja to inwestycja w przyszłe pokolenia. Jako Fundator z ogromną satysfakcją przyjmujemy fakt, iż program znajduje uznanie w oczach ekspertów. Tego typu działania jak stypendia są uzupełnieniem całej gamy podejmowanych przez nas projektów, których celem jest promowanie wiedzy i uzdolnionej młodzieży. Na co dzień kierujemy się uniwersalnymi wartościami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, a wspieranie edukacji uznajemy za realny przykład wdrażania ich w życie – powiedział Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu w PKN ORLEN.

– Stypendyści objęci programem "Mistrzowie CHEMII"  korzystają ze wsparcia Fundacji przez trzy lata nauki w szkole ponadgimnazjalnej o profilu chemicznym, która zapewnia wysoką jakość kształcenia i ogólny rozwój stypendystów. Fundacja ORLEN Dar Serca opłaca koszty związane z pobytem w szkole, nauką, dodatkowymi zajęciami oraz udziałem wycieczkach. Wypłaca także miesięczne kieszonkowe – dodaje Prezes Fundacji ORLEN Dar Serca Emilia Gromadowska.

Wręczenie nagród odbyło się 26 listopada w Warszawie podczas Konferencji „Mapa stypendiów w Polsce”. Jedną z uczestniczek tej uroczystości była stypendystka „Mistrzów CHEMII” Anna Korzeniowska, uczennica Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, uczęszczająca do klasy o profilu biologiczno - chemicznym. Pasjonatka chemii, swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w zajęciach, seminariach i warsztatach prowadzonych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Dobra Sieć założona przez organizację pozarządową Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundacja działa głównie w internecie, a jej najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Prowadzi także konkurs na najlepsze programy stypendialne „Dobre Stypendia”, którego celem jest promocja dobrych praktyk w zakresie prowadzenia programów stypendialnych oraz wyróżnienie najlepiej prowadzonych.