28.11.2013

ORLEN najbardziej pożądanym pracodawcą

PKN ORLEN „Najbardziej pożądanym pracodawcą w opinii specjalistów i menedżerów” wynika z tegorocznej edycji badania przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Antal International pod patronatem Business Centre Club. Koncern został wybrany na lidera w kategorii Energetyka, Gaz, Paliwa, Chemia. Wyróżnienie zostało wręczone spółce podczas Międzynarodowego Kongresu Rekrutacji i HR.

Anonimowe badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 3 tys. specjalistów i menedżerów z całej Polski. Unikalną cechą sondażu była możliwość samodzielnego wskazania przez respondentów najbardziej pożądanego pracodawcy, ponieważ w kwestionariuszu nie było gotowej, zawężonej listy wyboru określonej firmy.

Respondenci sondy docenili przede wszystkim wielkość i prestiż przedsiębiorstwa (42%), oferowane wynagrodzenie (37%), gwarancję stabilności zatrudnienia (35%) oraz styl zarządzania i kulturę organizacyjną oraz innowacyjność (33%).

Wyniki badania stworzyły ranking najlepiej postrzeganych pracodawców w 12 różnych kategoriach jak Bankowość, Ubezpieczenia, Instytucje Finansowe; Branża budowlana, Nieruchomości; Energetyka, Gaz, Paliwa, Chemia; Farmacja, Aparatura, Sprzęt Medyczny, Opieka zdrowotna; FMCG, HoReCa; Handel detaliczny i E-Commerce; IT i Telekomunikacja; Consulting, Kancelarie prawne; Motoryzacja i Lotnictwo; Produkcja Przemysłowa; SSC/BPO; Transport, Spedycja i Logistyka.