07.11.2013

Unipetrol zwiększa udziały w spółce Česká Rafinérská

7 listopada 2013 r. UNIPETROL, a.s. („Unipetrol”), spółka z Grupy ORLEN, podpisał z Shell Overseas Investments B.V. („Shell”) umowę kupna akcji ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. („Česká Rafinérská”) stanowiących 16,335% kapitału zakładowego tej spółki. Łączna kwota transakcji wyniosła 27,2 mln USD.

W wyniku transakcji, której finalizacja spodziewana jest na początku przyszłego roku, udział Unipetrol w kapitale zakładowym Česká Rafinérská wzrośnie do 67,555%. Oznacza to, że Unipetrol będzie dysponował kwalifikowaną większością głosów w spółce. 

– Naszą obecność na rynku czeskim postrzegamy w perspektywie długoterminowej. Jestem przekonany, że transakcja nabycia akcji Česká Rafinérská należących do Shell będzie stanowiła solidne wsparcie przy realizacji głównych założeń wyznaczonych w Strategii Grupy Unipetrol na lata 2013-2017 – powiedział Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN i Przewodniczący Rady Nadzorczej Unipetrol.

Transakcja zagwarantuje większą dostępność i bezpieczeństwo dostaw surowców dla segmentu petrochemicznego Unipetrol, przyczyniając się do jego dalszego rozwoju. Zgodnie ze strategią spółki właśnie poprzez rozwój produkcji petrochemicznej zamierza ona wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na rynku czeskim oraz rynkach ościennych.

Zakłada się, że do roku 2017 największe nakłady inwestycyjne zostaną przeznaczone na segment petrochemiczny. Jednocześnie, realizując podstawowe założenia rozwojowe,  spółka będzie nadal dążyła zapewnienia stabilnych i niezawodnych źródeł energii dla całej Grupy oraz zoptymalizowania działalności operacyjnej. Wzrost udziałów w Česká Rafinérská ma ułatwić także zaplanowaną w strategii Unipetrolu ekspansję na rynku sprzedaży paliw i zwiększenie w nim udziału do 20%.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. jest operatorem rafinerii Litvínov oraz Kralupy, które są obecnie jedynymi działającymi zakładami rafineryjnymi w Czechach, o łącznych zdolnościach przerobowych na poziomie 8,7 mln ton ropy rocznie. Spółka zarządzana jest przez trzech partnerów, którzy na 7 listopada 2013 r. posiadali akcje stanowiące 51,22% (UNIPETROL, a.s.), 32,445% (ENI International B.V.) oraz 16,335% (Shell Overseas Investments B.V.) jej kapitału zakładowego.