22.02.2013

PKN ORLEN rozpoczyna kolejne wiercenie na Lubelszczyźnie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odnośnie intensyfikacji prac w zakresie poszukiwań gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych, PKN ORLEN rozpoczął właśnie kolejny odwiert w poszukiwaniu gazu na Lubelszczyźnie. Na miejsce wiercenia wybrana została miejscowość Nowy Stręczyn, położona w gminie Cyców, w powiecie Łęczyńskim.

Stręczyn-OU1 to już piąty odwiert realizowany przez PKN ORLEN w woj. lubelskim, i jednocześnie trzeci prowadzony w oparciu o koncesję poszukiwawczą "Wierzbica". Decyzja o wyborze tej lokalizacji została poprzedzona szeregiem badań geologicznych, pozwalających na określenie perspektyw obecności niekonwencjonalnego gazu ziemnego na tym terenie. Pod koniec 2012 roku na terenie gminy i miejscowości Nowy Stręczyn odbyły się również spotkania informacyjne pracowników ORLEN Upstream z mieszkańcami.

Prace wiertnicze na otworze Stręczyn-OU1 zaplanowano na ok. 45 dni. Wiercenie będzie realizowane z udziałem urządzenia wiertniczego MASSARENTI 6000 E, należącego do spółki EXALO DRILLING. Planowna głębokość otworu osiągnąć ma ponad 3400 metrów, z czego pobranych zostanie ok. 300 metrów próbek skał. Po zakończeniu prac wiertniczych próbki te zostaną skierowane do analizy laboratoryjnej, na podstawie której ORLEN Upstream zaprojektuje kolejny etap prac.

– Koncesja "Wierzbica" jest jedną z najbardziej perspektywicznych, stąd intensyfikacja prac na tym obszarze. Wstępne badania geologiczne okazały się na tyle obiecujące, że podjęliśmy decyzję o uruchomieniu kolejnego odwiertu badawczego – komentuje Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

PKN ORLEN planuje w tym roku przeprowadzenie szeregu wierceń poszukiwawczych, dwie kolejne lokalizacje odwiertów pionowych są obecnie przygotowywane. Ponadto w pierwszym półroczu 2013 roku, Koncern zamierza wykonać dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego, na obszarze koncesji „Wierzbica”  i „Lubartów”.