28.05.2013

Krajowy rating BBB+ dla emisji obligacji PKN ORLEN

Agencja Fitch Ratings przyznała krajowy rating BBB+ (pol) dla pierwszej serii emisji obligacji detalicznych PKN ORLEN na kwotę 200 mln zł w ramach programu na łączną kwotę 1 mld zł., spod którego spółka zamierza wyemitować obligacje w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie Agencja wskazała na możliwość poprawy międzynarodowego długoterminowego ratingu Koncernu z BB+ z perspektywą pozytywną do BBB- nawet jeszcze w roku 2013.

W uzasadnieniu decyzji analitycy Agencji zwrócili uwagę na działania Koncernu zmierzające do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej, jak zredukowanie i utrzymanie na bezpiecznym poziomie dźwigni finansowej, przemyślaną politykę inwestycyjną, dostosowaną do uwarunkowań makroekonomicznych oraz udaną sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel S.A. Według Agencji, prowadzone przez PKN ORLEN działania zwiększają wiarygodność kredytową Spółki, szczególnie w kontekście trudnego otoczenia dla europejskiego sektora rafineryjnego, które wynika przede wszystkim z nadmiaru mocy produkcyjnych oraz obniżonego popytu.

– Rating na wysokim poziomie BBB+ dla pierwszej serii emisji  naszych obligacji pokazuje, że PKN ORLEN jest wiarygodnym emitentem, który dzięki zrównoważonej polityce finansowej daje gwarancję pewnego zysku dla potencjalnych inwestorów. Jestem przekonany, że opinię agencji Fitch Ratings podzielą inwestorzy indywidualni i publiczna emisja obligacji okaże się sukcesem – podkreślił Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Na wiarygodność PKN ORLEN jako emitenta wpłynęła również, według Fitch Ratings, przyjęta w ubiegłym roku strategia Spółki, która charakteryzuje się dużą elastycznością finansową. Agencja doceniła zrównoważoną politykę inwestycyjną, a w szczególności wydzielenie tzw. puli dodatkowej nakładów, która będzie uruchamiana w zależności od realizacji podstawowych planów inwestycyjnych i stanu otoczenia makroekonomicznego.

W ubiegłym roku Fitch Ratings podniósł perspektywę długoterminowego ratingu finansowego PKN ORLEN (BB+) ze stabilnej na pozytywną. Jednocześnie wtedy po raz pierwszy Spółka zyskała rating krajowy BBB+(pol) z perspektywą pozytywną.