11.03.2013

ORLEN fundatorem Międzynarodowej Nagrody Literackiej

Amerykański poeta William Stanley Merwin został laureatem pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Zaszczytne wyróżnienie ufundował PKN ORLEN, który wspiera najważniejsze wydarzenia promujące polską tradycję, historię oraz kulturę narodową. Uroczystość wręczenia nagrody i czeku na 50 000 USD odbędzie się 3 czerwca.

Pierwszy laureat, urodzony w 1927 r. William Stanley Merwin jest jednym z najważniejszych poetów amerykańskich II połowy XX wieku. Na język polski jego wiersze tłumaczyli m.in.: Julia Hartwig, Czesław Miłosz, Artur Międzyrzecki i Piotr Sommer. W. S. Merwin jest również  tłumaczem, autorem przekładów m.in. poezji Man¬delsztama i Nerudy, „Pieśni o Rolandzie” oraz „Czyśćca” z „Boskiej Komedii” Dantego. 

– ”We mnie jest płomień, który myśli” – pisał Zbigniew Herbert w wierszu „Napis”. To połączenie pasji i zaangażowania z dyscypliną myślenia i klarownością wypowiedzi, tak charakterystyczne dla jego twórczości, ma uniwersalne i nieprzemijające znaczenie, dlatego je przywołujemy dziś, w XXI wieku. Nagroda ma równocześnie podkreślić wkład kultury, w szczególności poezji polskiej XX wieku, w rozwój literatury światowej – mówi Katarzyna Herbert, założycielka Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta jest pierwszą tego typu nagrodą o zasięgu światowym, wręczaną w Polsce. Wyróżnianie wybitnych dokonań artystycznych i intelektualnych nawiązujących do świata wartości, na którym opiera się twórczość Zbigniewa Herberta jest jej podstawowym celem. Uhonorowanie dorobku poetyckiego będzie przyznawane co roku w dziedzinie poezji za całokształt twórczości, nie zaś za poszczególne dzieło.

– PKN ORLEN konsekwentnie wspiera najważniejsze wydarzenia promujące polską tradycję, historię i kulturę. Jako największa polska firma widzimy zadania stojące przed nami nie tylko w sferze biznesu, ale również szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności. Stąd też nasza decyzja o ufundowaniu tej zaszczytnej nagrody. „Bądź wierny. Idź” – napisał Zbigniew Herbert w chyba najbardziej znanym wierszu „Przesłanie Pana Cogito”. Warto te słowa przywoływać codziennie, bo codziennie dokonujemy wyborów, które świadczą o tym jacy jesteśmy – powiedział Jacek Krawiec. Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Laureat został wyłoniony podczas obrad 7-osobowego jury, w skład którego weszli wybitni twórcy i znawcy poezji, eseiści, tłumacze i wydawcy: Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Wolfgang Matz (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Agneta Pleijel (Szwecja), Jaume Vallcorba Plana (Hiszpania) oraz Tomas Venclova (Litwa/USA).

– Poetycki bohater Herberta prosił Boga w wierszu „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”, a było to z pewnością i pragnienie samego pisarza, by mógł zrozumieć „innych ludzi, inne języki, inne cierpienia”... – wyjaśnia Maria Dzieduszycka, Prezes Zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta, pomysłodawca Nagrody. – Chcemy wyróżniać i wskazywać wśród żyjących dziś twórców tych, którzy z artystycznym mistrzostwem dążą do tego właśnie rozumienia, których dzieła przynoszą ich czytelnikom tyleż jasną wiedzę o bolesnej ludzkiej kondycji, co nieprzemijającą nadzieję.

Uroczystość wręczenia pierwszej Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta odbędzie się 3 czerwca 2013 roku w Teatrze Polskim w Warszawie.

Więcej informacji o Międzynarodowej Nagrodzie Literackiej im. Zbigniewa Herberta na www.fundacjaherberta.com oraz na www.facebook.fundacjaherberta.com