16.09.2013

PKN ORLEN na drodze do nabycia spółki wydobywczej w Kanadzie

PKN ORLEN S.A. (PKN ORLEN, Koncern) za pośrednictwem swojej spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. (ORLEN Upstream) zawarł umowę, która rozpoczyna procedurę przejęcia notowanej na giełdzie w Toronto kanadyjskiej spółki TriOil Resources Ltd (TriOil). Koncern uzgodnił z TriOil Resources nabycie 100% akcji za łączną kwotę blisko 183,7 mln dolarów kanadyjskich (CAD) tj. 2,85 CAD za akcję. Oferta została zaakceptowana przez Radę Dyrektorów spółki TriOil i będzie rozpatrywana przez jej akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu w listopadzie.

Planowana transakcja jest zgodna ze strategią PKN ORLEN i przyspiesza rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Zawarcie umowy to pierwszy krok w kierunku zakupu kanadyjskiej spółki. Do finalizacji transakcji niezbędne jest uzyskanie zgody akcjonariuszy TriOil, którzy podejmą decyzję na Walnym Zgromadzeniu planowanym w listopadzie b.r. Wcześniej Koncern przy wsparciu doradców przeprowadził szczegółowe analizy due diligence aktywów oraz sytuacji finansowej, podatkowej, prawnej, technicznej i oceny środowiskowej TriOil.

– Spółka TriOil jest optymalnym celem akwizycyjnym. W przypadku jej nabycia uzyskujemy dostęp do produkujących złóż i jednocześnie dywersyfikujemy geograficznie portfel naszych aktywów. Transakcja zapewni nam również transfer know how z rozwiniętego i zaawansowanego technologicznie rynku kanadyjskiego – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Jednocześnie ORLEN nadal pozostanie silnie zaangażowany w poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. Właśnie zakończyliśmy ósmy odwiert i przygotowujemy się do kolejnego zabiegu szczelinowania hydraulicznego, tym razem w Berejowie na Lubelszczyźnie – dodał Prezes Krawiec.

TriOil zbudowała swój portfel aktywów na obszarach, na których od wielu lat prowadzone jest wydobycie tj. głównie na terenie kanadyjskiej prowincji Alberta, gdzie prowadzi prace na trzech obszarach - Lochend, Kaybob oraz Pouce Coupe ze złożami zlokalizowanymi odpowiednio w formacjach Cardium, Dunvegan oraz Montney. Dzięki zastosowaniu technik wiercenia poziomego oraz nowych technologii wielosekcyjnego szczelinowania otworów wydobywczych TriOil  uzyskała dostęp do nowych zasobów w złożach, z których wydobycie rozpoczęto w 2010 roku. Jej łączny potencjał wydobywczy wynosi ok. 20 mln baryłek ekwiwalentu ropy na poziomie kategorii rezerw udowodnionych i prawdopodobnych (określanych jako 2P).

TriOil w ostatnich latach zanotowała dynamiczny wzrost. W roku 2012 wydobycie węglowodorów wzrosło o 65% w porównaniu z rokiem 2011. Z kolei w pierwszych dwóch kwartałach 2013 r. średnie dzienne wydobycie na poziomie ok. 4 tys. baryłek ekwiwalentu ropy było dwukrotnie wyższe niż w porównywalnym okresie 2012 r. W ostatnich latach TriOil prowadziła również działania zmierzające do zwiększenia obszaru, w którym posiada udziały. Główna część działalności rozciąga się na powierzchni obejmującej ok. 3,5 tys. km2, z czego 1,1 tys. km2 to obszary formacji geologicznych nasycone węglowodorami, z których prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.

– Przejęcie TriOil Resources  wprowadzi PKN ORLEN do grona producentów ropy naftowej i gazu ziemnego. Akwizycja rozszerzy również nasze kompetencje w zakresie prowadzenia projektów wydobywczych i umożliwi operowanie na zagranicznych rynkach. TriOil to nie tylko atrakcyjne aktywa, ale także niezwykle profesjonalny zespół fachowców, co jest istotne w osiąganiu synergii w ramach realizowanych przez nas w tej chwili projektów oraz poszukiwania dalszych możliwości rozwoju – powiedział Wiesław Prugar Prezes Zarządu ORLEN Upstream.